Ärligt talat, hur fungerar en diskmaskin?

Dishwasher -cleaner

Vi alla vet hur en diskmaskin fungerar – smutsig disk stoppas in och ren disk kommer ut. Men något du kanske inte tänker på är vad som exakt händer under den processen. En diskmaskin är en maskin som utför en rad komplicerade åtgärder för att ge din disk den rengöring den behöver. Mekanismerna bakom är dock egentligen ganska enkla. De flesta diskmaskiner följer denna process i sju steg:

 

  1. Tillsätt vatten. Detta fyller inte upp diskmaskinen utan ett grunt vattenlager i botten.
  2. Värm vattnet. Detta görs genom ett värmeelement i botten som vanligtvis finns under spolarmarna.
  3. Tillsätt diskmedel. Diskmedlet tillsätts automatiskt under rätt stadie av diskprogrammet genom diskmaskinens dator eller timer.
  4. Diska. Det uppvärmda vattnet och diskmedlet pumpas ut genom spolarmarna och trycket får dem att snurra och skjuta ut vattnet med tillräcklig kraft för att disken ska bli tillräckligt ren.
  5. Skölj disken. Rent vatten rinner till och värms upp som innan, men utan diskmedel denna gång. Det här vattnet pumpas genom spolarmarna för att undvika att skräp eller diskmedel finns kvar på disken.
  6. Dränera den andra omgången vatten.

 

Allt vi måste göra i utbyte för detta hårda arbete som diskmaskinen gör för dig (förutom det uppenbara som att faktiskt ladda en diskmaskin) är att använda maskinrengöring en gång i månaden. Anledningarna till att du måste ta hand om din diskmaskin blir tydligare när vi tar en noggrannare titt på komponenterna som utgör en diskmaskin.

Värmeelement

Dessa är delar av metall som omvandlar elektricitet till värme och som värmer upp vattnet till rätt temperatur. Då de är i direkt kontakt med vattnet utgör de ställen där kalkavlagringar kan bildas.

Pumpen

Pumpen är den motor som antingen skjuter vattnet igenom spolarmarna under rengöringen eller till avloppet under tömningen. Diskmaskinens dator öppnar och stänger ventilerna under rätt tidpunkt för att vattnet ska kunna flyta i rätt riktning.

Spolarmarna

Dessa armar är ihåliga och trycket från vattnet som pressas igenom dem får dem att snurra så all disk får en jämn rengöring. Mat, fett och annan smuts kan blockera spolarmarna över tid, så det är viktigt att hålla dem rena.

En gång i månaden behöver du använda Finish Maskinrengöring för att avlägsna kalk som uppstått, samt annan mat och fett som kan täppa igen dessa vitala delar. Med denna minimala ansträngning kan din diskmaskin fortsätta med sitt jobb.