Att rengöra glas: Skapa en förståelse för problemet

Cloudy Glasses - Finish US

I många fall anses grumliga glas vara något av en pinsam företeelse. De flesta som upptäcker att deras glas fått vita beläggningar och blivit missfärgade efter en viss tid kommer antingen att slänga dem eller gömma dem i ett skåp och endast använda dem när ingen ser. Så, varför blir glasen missfärgade? Två anledningar ligger bakom den vita beläggning som uppstår på glasen över tid: den ena beror på högt kalkhaltigt vatten och den andra kan härledas till korrosion. Dessa är två helt olika typer av missfärgning och kräver olika åtgärder för att förhindra att de uppstår.

Kalkavlagringar på glas

Om du bor i ett område med hög kalkhalt kan du mötas av ansamlingar i din diskmaskin. Dessa avlagringar, såsom kalk, kan fasta på dina glas eller annan disk och skapa ett mjölkigt utseende. Korrasion är irreversibelt, men lyckligtvis kan missfärgning på grund av kalkavlagring däremot lätt förhindras. 

En kontinuerlig, grundlig rengöring av din diskmaskin med Finish Maskinrengöring kommer att hjälpa dig att få bort otäcka avfallsprodukter som kan bli kvar efter en disk, såsom matrester, fett och kalkavlagringar – innan det etsar sig fast på glasen. Det är rekommenderat att rengöra sin diskmaskin varje månad, inte bara för att förbygga för kalkavlagring, men även för att säkerställa att rengöringen når sin fulla kapacitet vilket i längden kommer att spara dig tid. Genom att tillsätta Finish Spolglans till din rutin kommer vattendropparna som bildas på ytan av glaset försvinna innan de avdunstar och lämnar efter sig spår efter sig.

Beläggning på glas

Om du bor i ett område med mjukt vatten så finns det risk för att du drabbas av korrosion, en annan typ av missfärgning som gör glasen grumliga, med det kan ske varsomhelst. Denna typ av missfärgning kan bero på många olika faktorer: till exempel genom värmeexponering, dålig glaskvalitet eller allt för långa diskprogram. Det finns många sätt som du kan förlänga hållbarheten på dina glas på och det är viktigt att du etablerar en bra process innan glasen hinner bli missfärgade: 

  • När du köper glas ska du säkerställa att de kan diskas i diskmaskin. 
  • Använd Finish Maskindiskmedel tillsammans med Finish Spolglans för att skydda glasen mot korrosion och för att behålla klarheten längre. 
  • Om du har en vattenavhärdare: kolla att den inte har en för hög inställning. 
  • Om du har känsligt glas, diska på låg temperatur eller med ett diskprogram anpassat för glas. Dartington Cristal rekommenderade Finish som det bästa valet av diskmedel för glas vilket bör medföra en trygghet när du ställer dina favoritglas i diskmaskinen. 
  • När diskprogrammet är klart, öppna diskmaskinen för att tillåta ångan att dunsta ut. Modernare maskiner tar hand om detta själv med hjälp av inbyggda fläktar. Låt glasen svalna innan du tar ut dem. 

Hur mjukt vattnet i ditt område är beror till stor del på var du befinner dig och det behöver inte vara helt utom din kontroll. Om du är osäker på om du bor i ett område med hårt eller mjukt vatten, kontakta din vattenleverantör eller kommunen.