Undrar du om glaserade kärl

Best -dishwasher -detergent

Alla kärl som är gjorda av lera  och som används hemma är glaserade eftersom glaseringen skyddar från att vätska sipprar fram genom det porösa lergodset. Det finns många olika glaseringar som alla har olika effekter på slutresultatet. Det första lerkärlet skapades för att innehålla mat eller dryck och sägs komma från 10 000 före kristus. Idén att glasera uppfanns dock ungefär tvåtusen år senare. Vi ska titta på några olika glaseringar, dess fördelar och de bästa sättet att hålla dem rena och hela.

Glasering med salt

Saltglaserade lerkärl har en glasartad glans samtidigt som det distinkta lergodsutseendet finns kvar. Det skapades genom att man slängde salt in i brännugnen under den högsta temperaturen i eldningsprocessen. Den första saltglaseringsproduktionen som man hört talas som ägde rum i Tyskland på det sena 1200-talet. Processen med att glasera med salt innebär en stor mängd luftföroreningar och är därför inte längre tillåtet. Det finns några enstaka undantag för stora krukmakerier som fortfarande har licens att producera.

Glasering med aska

Askglasering är en mycket tidigare form av glasering som fortfarande används och som startade ungefär 1000 f.kr. i Kina. Keramikerna insåg att askan från brännugnen som landade på krukorna under eldningsprocessen lämnade ett grönfärgat skydd, så man började täcka krukorna i aska innan de sattes in. Ju mer aska som används i glaseringen, desto mer varierande skuggor syns i glansen.

Majolika

Det finns två olika typer av keramik som kallas majolika. En är en tenn-glaserad typ som har en silvrig vit-glansig och ogenomskinlig beläggning och härstammar från 800 talet. Detta var den första av de två typerna som blev kallad majolika. Den andra är den mycket senare brittiska, bly-glaserade keramiken som först producerades under namnet Palissy Ware under mitten av 1800-talet. Detta är en helt annan stil som är gjord på ett helt annat sätt men allmänheten började att hänvisa till den som majolika och namnet fastnade.

Ta hand om din keramik

Om din keramik har gjorts nyligen är det högst troligt att den tål att diskas vilket det borde stå på. Du bör dock vara uppmärksam på sprickor i glaseringen. Detta är känt som “krackelering” och ser ut som ett spindelnätsmönster. Dessa sprickor leder ner till den porösa keramiska botten, så ta extra god hand om allt porslin som uppvisar något tecken på det. Om ditt keramiska porslin passar för diskmaskinsanvändning, se till att du använder Finish Quantom Max Shine and Protect, vilket rengör från fett och annat smuts.