Finish Salt: Fördelarna

6 Finish Salt The Benefits

Det kan vara riktigt frustrerande att öppna diskmaskinen och upptäcka att glasen och tallrikarna inte har blivit ordentligt rengjorda. Problem med vattenmärken och fläckar är relativt vanliga. Det finns en lösning, Finish Special Salt. Diskmaskinssalt kan förhindra problemen genom att minska hårdheten i vattnet och därmed minska kalkavlagringar. Läs denna guide över fördelarna med diskmaskinssalt, och hur det kan användas för att bibehålla diskkraften i din diskmaskin.

Förhindra kalkavlagringar

Den största fördelen med Finish Special Salt är att den förhindrar att kalkavlagringar uppstår. Detta sker genom att vattnet, med hjälp av saltet, mjukas upp när det spolas in i diskutrymmet. Hur hårt vattnen är beror på var du bor, och det kan ha en stor påverkan på hur diskmaskinen presterar.  Om du bor i ett område som har hårt vatten kan du ha problem med kalkavlagringar i rören, och det kan påverka vattenstrålarna och uppvärmningen. Genom att använda diskmaskinssalt mjukas vattnet upp, och minskar risken att avlagringar bildas.

Inga mer fläckar och vattenmärken

Fläckar och vattenmärken kan bli ett problem om inte Finish Special Salt används. Fläckarna uppstår från hårt vatten, vilket gör att diskmedlet inte kan diska lika effektivt. Eftersom saltet effektivt mjukar vattnet kommer inte tunga avlagringar av kalk och andra avnötningsrester kunna samlas i diskmaskinen, vilken gör att diskmaskinen kan göra disken ren.

Användning

Diskmaskinssalt ska hällas i extrafiltret i din diskmaskin. Filtret är ofta placerat i botten av maskinen, mitt emot öppningen, men kolla gärna med tillverkaren för att vara på säkra sidan. Öppna luckan för att hälla i saltet. Läs på paketet hur mycket du ska hälla i, använd gärna ett mått och en tratt för att få i rätt mängd. Stäng locket när du har hällt i. Kom ihåg att regelbundet kontrollera halten av salt, och fyll på när det behövs.