Handdisk vs Maskindisk

Dishwasher tablet made of

Ibland sätter du in saker i diskmaskinen, men ibland är det bara lättare att diska för hand – eller är det verkligen så? En diskmaskin finns där för att göra livet lättare, för att ta hand om all disk som livet ger dig. Ställ in sakerna i diskmaskinen och fortsätt med viktigare saker. Vi vet att lösningen som hjälper dig mest, är den du behöver tänka på minst, så vi har satt ihop en lista med orsaker till att du inte behöver oroa dig för att diska för hand:

Spara pengar

Det är en vanlig men felaktig tanke att man sparar pengar genom att diska för hand. Faktum är att det inte är så. Eftersom diskmaskiner återanvänder en begränsad del vatten, tar den inte hela tiden in nytt vatten som går till spillo. En vanlig diskmaskin använder så lite som 12 liter vatten. På det sättet sparar du på vattenräkningar samt kostnaden av att värma upp det. Kolla kalkylatorn för att ta reda på hur mycket vatten du kan spara här.

Spara tid

Att diska en hel maskin – köksredskapen, pannor och tallrikar – för hand kan ta så lång tid som 60 minuter eller mer. Medan diskmaskiner kan ta längre tid (beroende på programmet), så är den faktiska tiden du faktiskt jobbar när du laddar och laddar ur innehållet. Det kan ta ungefär nio minuter. Skillnaden är stor.

Spara disk

Alla har varit med om att en tallrik har halkat ur handen eller fallit när den hängts upp på tork, för att sedan gå sönder på golvet eller på bänken. Det är väldigt frustrerande och samma sak gäller glas och finare porslin också. En diskmaskin tar hand om problemet att säkert förvara föremål under diskningen och sen självtorka dem, så man inte tappar något! En diskmaskin kan spara din disk över tiden, så länge du förvarar dem korrekt.

En bättre rengöring

En tork med en svamp är inte samma sak som ett långt program med det bästa diskmedlet och hett vatten. Diskmaskiner är ett effektivt rengöringsval, medan disk för hand kan vara ineffektivt på grund av dålig rengöring eller av trötthet från diskningen. Gör en diskning lättare, med diskmaskinstabletter från Finish. Varje disk. Varje gång. Älska din diskmaskin. Ge den Finish.