Vad är Dishwasher Safe?

Glass Protection

Dishwasher Safe är en fras som du antagligen känner igen och kanske har sett i botten på vissa glas och tallrikar. Du kanske inte vet exakt vad det här betyder och det finns en bra anledning: Dishwasher Safe är inte en standardetikett eller ett krav! Varje företag som producerar köksvaror har sin egen process och standard för vad som kan kallas dishwasher safe vilket är baserat på sin egen metod och material.

Vad det betyder

Dishwasher safe betyder egentligen att föremålet har behandlats någon gång under produktionsprocessen, för att försäkra att den långvariga höga temperaturen i diskmaskinen och den höga dosen av diskmedel inte skadar föremålet på något sätt. Detta fungerar åt båda hållen såklart: om man försöker diska ett föremål som är gjord av termoplast (en plast med låg smältpunkt) kan det uppkomma grova skador på diskmaskinen.

Hur tillverkarna gör föremål dishwasher safe

För olika föremål av olika material, finns det olika tekniker som testas för att göra produkten ‘dishwasher safe’.

Glas

De flesta glas är “glödgade” vilket betyder att när de tillverkas, kyls de långsamt ner för att jämna ut vikten inom strukturen. Detta gör de mer rustade för att hantera temperaturskillnader. Glas kan även genomgå en process som kallas “anlöpning”, vilket är en termisk eller kemisk process för att göra dem hårdare och starkare. Köksredskap går ofta igenom en mildare form av detta som kallas “värmestärkande” som gör det dubbelt så elastiskt som glödgade glas. Vissa köksredskap har blivit fullt härdade, vilket gör dem fyra till fem gånger starkare än glödgade glas och gör så att de klarar av att mikras.

Keramik

Keramik är gjort så att det klarar av diskmaskinen genom en liknande process som glas går igenom: genom långsam nerkylning som låter materialet fästa med så få fel som möjligt. Det finns flera skillnader mellan de två: det viktigaste är materialen som används för att skapa dem, men när det kommer till att göra dem säkra för diskmaskinen, appliceras en glans på keramiken för att skydda ytan – den typen av glans kan dramatisk förbättra styrkan och hållbarheten hos ett föremål.

Plast

Plast behandlas oftast inte för att de ska klara diskmaskinen, det är snarare typen av plast som ett föremål är gjort av som bestämmer om det är säkert eller inte för diskmaskinen. Om plast har en väldigt låg smältpunkt kan den höga temperaturen i en diskmaskin göra så att det smälter. Andra typer av plast kan bli spröd och spricka.

Hur du vet om ett föremål tål att diskas

Eftersom det inte är standard att ha en etikett, kan olika tillverkare använda olika symboler för att visa om föremålet kan diskas i maskin. Denna symbol ser oftast ut som en tallrik eller ett glas med vattendroppar ovanför, men kan ibland åtföljas av etiketten ‘dishwasher safe’ eller “tål maskindisk”.