Varför spolglans kan förstärka diskkraften

Name card using a scrabble board

Att handskas med diskmaskinen borde ses som en av de enklaste hushållsuppgifterna i vardagen. En av de utmaningar som man trots allt ställs inför är vattenfläckar. Detta behöver inte innebära att kvalitén hos din diskmaskin är bristande. Det är snarare en ofrånkomlig sidoeffekt som uppstår i samband med att vattensamlingar avdunstar genom lufttorkning, vilket lämnar kvar vattenfläckar. Men att slösa tid och vatten på ytterligare en sköljning är dumt när allt du behöver för att uppnå en skinande ren disk är att börja använda spolglans!

Spolglans

Om din disk inte skiner så som du hoppats efter en maskindisk beror det oftast inte på att den inte diskats ordentligt. Det kan istället bero på att matrester som suttit kvar har hamnat i omlopp i diskmaskinen eller fastnat bakom tallrikar, glas och bestick. Under sköljningsperioden tillsätts spolglansen och när den aktiveras skapas en skyddande hinna mellan din disk och matrester i maskinen. Detta betyder att mat och andra mineraler hindras från att fastna igen och på så sätt blir din disk helt ren efter en omgång i diskmaskinen!

Finish spolglans använder partiklar som kallas ”tensid”, ett ytaktivt medel som reducerar ytans friktion mellan vatten och glasets yta. Detta gör att vattnet som avdunstar inte lämnar några rester kvar (är inte vetenskap helt fantastiskt).

En del saker såsom glas och bestick hinner inte torka då temperaturen i en diskmaskin sjunker mycket snabbt efter att en disk-cykel är genomförd. Genom att tillsätta spolglans skingras vattendropparna som landar på din disk under torkningsfasen vilket bidrar till en ordentlig och snabb torkning som varken lämnar spår av fett eller vattenstrimmor som annars kan uppstå.

Utöver det skinande resultatet ser den även till att din tidssparande diskmaskin faktiskt sparar tid åt dig. Tack vare det ytaktiva medlet kommer vattendropparna att skingras under torkningsperioden vilket resulterar i att du aldrig mer ska behöva göra någon mödosam eftertorkning av din disk - du besparas onödigt arbete och spara tid!

Att diska och torka ska enbart vara diskmaskinens uppgift. Allt du behöver göra är att tillsätta spolglans för att dina glas ska skina och för att din diskmaskin ska torka effektivt. Spara både vatten och framför allt tid - för i slutändan är det väl egentligen det som allt handlar om?