Finish Powerball All In One 100 st.

Produktfunktioner

  • •#1 Rekommenderas av ledande diskmaskinstillverkare
  • •6 x Power Actions diskmaskinstabletter
  • •Kraftfull rengöring
  • •Svanenmärkt

Produktbeskrivning

Finish Powerball All in one ger ren disk även under de svåraste förhållandena. När vår Powerball löses upp, avger den kraftfulla rengöringsmedel som tar bort även de tuffaste matrester som torkad lasagne eller havregryn. Våra kraftfulla diskmedelstabletter tar även bort svåra fläckar som kaffe och te och gör dina tallrikar och glas skinande rena. Salt- och spolglansfunktionen sköljer bort matrester, hjälper till att ta bort matrester och skapar en film så att du alltid får ett glansigt resultat.

Orsakar allvarlig ögonirritation. Innehåller Subtilisin. Kan orsaka en allergisk reaktion. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.