Finish Powerball All In One Max 85 st.

No image available

Produktfunktioner

  • •#1 Rekommenderas av ledande diskmaskinstillverkare
  • •10 x Power Actions diskmaskinstabletter
  • •Kraftfull rengöring varje gång
  • •Tar bort fastbränd mat
  • •Svanenmärkt

Produktbeskrivning

Finish All in One Max ger dig den skinande rengöring och glans du förväntar dig, plus extra skydd mot glaskorrosion så att dina glas behåller sin lyster längre och skyddas disk efter disk. Nu med 10x Action, inklusive glasskydd, för en kraftfull rengöring varje gång. Vår Powerball diskar bort rester och ger en fantastisk glans, till och med när vattnet är mycket hårt. Salt- och sköljfunktionen avlägsnar rester och bidrar till att eliminera fläckar och beläggning, vilket ger en skinande glans. Finish Powerball All in 1 Max finns tillgängligt i en återförslutningsbar påse, så att du inte behöver packa upp enskilda tabletter.

VARNING. Orsakar allvarlig ögonirritation. Innehåller Subtilisin. Kan orsaka en allergisk reaktion. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.