Finish Powerball Classic Maskindiskmedel 110 st.

Produktfunktioner

  • •2 x Power Actions diskmaskinstabletter
  • •Fördisk-funktion
  • •Kraftfull rengöring
  • •Svanmärkt
  • •Parfymfri

Produktbeskrivning

Få ren disk med Finish Powerball Classic. Vår Powerball blötlägger och mjukar upp tuffa fläckar och det kraftfulla diskmedlet lyfter bort alla typer av matrester. För bästa resultat, använd våra Classic disktabletter Finish Spolglans

HANTERAS ENDAST MED TORRA HÄNDER! För bästa resultat, placera en tablett i den torra dispensern. Ta inte ut tabletten ur höljet. Om tabletten inte passar, konsultera tillverkaren av diskmaskinen alternativt en manual. För bästa resultat vid korta cykler, placera Finish All-in-1-tabletten bredvid filtret på diskmaskinens botten. Återförslut alltid förpackningen efter användning. Förvaras torrt och svalt. Den inbyggda saltfunktionen är effektiv i mjukt, medelhårt och hårt vatten upp till 21 °dH. Tillsätt Finish Salt för hårdare vatten. För bästa resultat diska I 50/55 grader eller med autoprogram. Kan användas i septitank. Förpackningen får endast återvinnas om den är helt tom! Denna produkt skyddar inte mot mekaniska skador och återställer inte redan skadade föremål. Finish sköljmedel rekommenderas för bästa torkresultat.

Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKTMED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten iflera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.