Finish Powerball Classic Maskindiskmedel 77 st.

Produktfunktioner

  • •2 x Power Actions diskmaskinstabletter
  • •Fördisk-funktion
  • •Kraftfull rengöring
  • •Svanmärkt
  • •Parfymfri

Produktbeskrivning

Få ren disk med Finish Powerball Classic. Vår Powerball blötlägger och mjukar upp tuffa fläckar och det kraftfulla diskmedlet lyfter bort alla typer av matrester. För bästa resultat, använd våra Classic disktabletter Finish Spolglans

Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKTMED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten iflera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.