Finish All In 1 Max Gel Maskindiskmedel 0% 900 ml.

Produktfunktioner

  • •Snabb upplösning på 2 min
  • •Inga diskmedelsrester
  • •Flexibel dosering
  • •Skyddar glas
  • •Svanenmärkt

Produktbeskrivning

Finish Power Gel 0 % ger dig 100 % av diskeffekten hos finish All in 1 Max Gel*. Fritt från det du inte vill ha: parfym och färgämnen. Löser sig 10 gånger fortare än tabletter (jämfört med tabletterna finish All in 1). *Jämfört med Finish All In 1 Max Gel vid samma doseringsnivå. 48+12 DISKNINGAR** ** Vid användning av rekommenderad dos för normal disk.

VARNING. Innehåller Subtilisin. Kan ge upphov till HANDLE AND STORE SAFELY allergisk reaktion. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik kontakt med ögonen. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten. Får ej förtäras. Vid förtäring, kontakta genast läkare.