Finish Classic Maskindiskmedel

Produktfunktioner

  • •2 x Power Actions
  • •Fördisk-funktion
  • •Kraftfull rengöring
  • •Svanmärkt
  • •Parfymfri

Produktbeskrivning

Upplev en klassisk renhet varje gång med Finish Classic diskmedelspulver som får din disk att skina. Från fastbränd lasagne till smutsiga pannor, vår Finish Pulver hjälper dig att få dem rena. För ett optimalt resultat, använd våra Finish Pulver tillsammans med Finish Salt och Finish Spolglans.

Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd/ ansiktsskydd. VID KONTAKTMED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten iflera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.