Finish Powerball Quantum Max Maskindiskmedel 25 st.

Produktfunktioner

  • •#1 Rekommenderad av ledande diskmaskinstillverkare
  • •13 x Power Actions diskmaskinstabletter
  • •Hjäpler med att förebygga kalkavlagringar
  • •Vår bästa rengöring och glans någonsin
  • •Svanmärkt

Produktbeskrivning

Finish Powerball Quantum Max ger dig den skinande renhet och lyster du förväntar dig, plus extra skydd mot glaskorrosion. Vår unika Glass Protection-formel kan förlänga glasens livslängd med upp till 100 % så att de behåller glansen längre och skyddas tvätt efter tvätt*. Nu med 13x Action, inklusive Glass Protection samt Shine Booster, för vår bästa rengöring och glans någonsin! Vår Powerball tvättar bort rester och ger en fantastisk glans, till och med när vattnet är mycket hårt. Salt- och sköljfunktionen avlägsnar rester och bidrar till att eliminera fläckar och beläggning, vilket ger en skinande glans. Finish Powerball Quantum Max finns tillgängligt i en återförslutningsbar påse, så att du inte behöver packa upp enskilda tabletter. *jämfört med tidigare Finish Quantum

VARNING. Innehåller Subtilisin. Kan orsaka en allergisk reaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.