Finish In-Wash Machine Cleaner

Produktfunktioner

  • •Ingen extra tom disk
  • •100% mer fettlösande ingredienser jfr. med Finish All in One
  • •Använd 1 gång per månad
  • •Rengör dolt fett och smuts
  • För bättre diskresultat, använd finish additives tillsammans med finish maskindiskmede

Produktbeskrivning

Finish in-wash diskmaskinsrengöring med 100% mer aktiva ämnen för fettborttagning* kräver inget extra diskprogram. Rengöringstabletten tar effektivt bort fett och rester från svåråtkomliga delar i diskmaskinen, som sprayarmar och filter, samtidigt som maskinen diskar dina tallrikar. Använd en rengöringstablett en gång i månaden tillsammans med finish diskmedlet. * Jämfört med Finish All in One.

Orsakar allvarlig ögonirritation. Innehåller Subtilisin. Kan ge upphov till allergisk reaktion. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.