Finish Maskinrengöring Lemon 250 ml

Finish Maskinrengöring Lemon rengör din diskmaskin så att du kan få en glänsande disk.

Produktfunktioner

  • •Bidrar till att underhålla diskmaskinen
  • •Tar bort kalkavlagringar
  • •Rensar bort fett
  • •Rengör dolda delar
  • •Neutraliserar dålig lukt

Produktbeskrivning

Finish Maskinrengöring Lemon rengör din diskmaskin för glänsande resultat. En smutsig diskmaskin kommer inte ge dig den skinande disk som du verkligen vill ha. Även om du inte ser det bildas fett och kalk på de vitala delarna i din diskmaskin. Finish Maskinrengöring Lemon tar bort fett och kalk och rengör din diskmaskin invändigt. En ren diskmaskin innebär ren och glänsande disk. För bästa resultat, använd en gång i månaden.

Varning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd/ ansiktsskydd. VID KONTAKTMED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORTMATIONSCENTRAL eller läkare. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.