Finish Odour Stop Diskmaskinsuppfräschare

Produktfunktioner

  • •Härlig doft av citron och lime
  • •Förebygger mot obehaglig lukt
  • •Fräsch doft på ett ögonblick
  • •Upp till 60 tvättar
  • •Praktiska clips för upphängning

Produktbeskrivning

Om du fyller din diskmaskin med smutsig disk och inte vill köra en maskin direkt bildas en illaluktande doft. Denna doft blir extra tydlig när du öppnar och ska fylla din maskin. Prova Finish Odour Stop luftuppfrächare. Den ger din diskmaskin en fräsch och ren doft utan att lämna en stark doft på din disk! Så att du får en fräsch doft varje gång du öppnar din diskmaskin.

Orsakar hudirritation. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Innehåller Eukalyptol, Undecanal, Dodecanal, Geranyl Acetate. Kan orsaka en allergisk reaktion. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd/ ansiktsskydd. VID KONTAKTMED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten iflera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.