Fortsätt till huvudinnehåll
Save water image

#Sluta­Förskölj

Varje gång vi sköljer disken slösar vi bort upp till 25 liter vatten.
Det är dags att sluta med den ovanan!

Vad är problemet?

Sverige har gott om sötvatten. Men eftersom klimatförändringarna medför oförutsägbara väderförhållanden och stigande sommartemperaturer finns risk för vattenbrist även i Sverige. Den ökande torkan påverkar våra grundvattennivåer och därmed tillgången på kranvatten, och leder till lägre vattennivåer i sjöar, vattendrag och grundvattentäkter.

Upp till 25 liter

Genom att inte skölja disken innan du ställer in den i diskmaskinen kan du spara upp till 25 liter vatten per diskning.

Vårt manifest

6 sätt att spara vatten

Att veta i vilket sammanhang vi slösar bort vatten kan inspirera oss att göra en positiv skillnad. Det finns mycket som var och en av oss kan göra för att minska vår vattenförbrukning, och de åtgärder som vi vidtar som enskilda personer kan göra stor skillnad. Tillsammans behöver vi minska vår vattenförbrukning för att minska risken för svår vattenstress.

Detta innehåll har tagits fram av och visas på NationalGeographic.com som en del av samarbetet Where Our Water Goes med Reckitt.

Aria label for CTA123456