Fortsätt till huvudinnehåll

Finish Protector

Finish Protector för glas och serviser är utformad för att skydda mot grumlighet, så att de behåller sin glans och ser nya ut längre!

Det mest rekommenderade varumärket

*Majoriteten av världens diskmaskinstillverkare rekommenderar våra produkter före andra.

Produktöversikt

Glas som ofta diskas i maskin kan få ett grumligt utseende, och mönstret på serviser kan blekna. Denna utseendeförändring orsakas av ytkorrosion, och den är permanent. Finish Protector för glas och serviser är utformad för att skydda mot grumlighet, så att de behåller sin glans och ser nya ut längre! Rekommenderas av ledande servistillverkare.

Produktfördelar

Skyddar mot grumlighet

Skyddar mot korrosion

Skyddar mot dekorblekning

Användning

Fäst i den nedre korgen. Dosera diskmedlet som vanligt. Starta diskmaskinen som vanligt. Finish Protector Dual Protection kan ibland bli ogenomskinligt, men det påverkar inte resultatet. Passar alla diskmaskiner och diskmedel.

Säkerhet och förvaring

Förvaras svalt och torrt, skyddat från värme och fukt

Förvaras oåtkomligt för barn

VARNING: Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKTMED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten iflera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får ej förtäras. Vid förtäring, kontakta genast läkare.

Dish & glass protector

Produkt­sammansättning

5–<15 % nonjontensider, polycarboxilater.

Innehåller enzymer (subtilisin) och parfym (limonen).

Sammansättning (mer information finns på www.rbeuroinfo.com);

Vanliga frågor

Att rengöra diskmaskinen är nödvändigt om du vill förlänga maskinens livslängd och effektivitet. Dessutom är det viktigt med tanke på hygienen i maskinen, så att du kan fortsätta få ett skinande rent diskresultat.

Precis som alla andra verktyg och apparater behöver diskmaskinen rengöras regelbundet för att skicket ska hålla sig på topp. Även om din diskmaskin fortsätter att fungera utan regelbunden rengöring kommer fett och kalk med tiden att bilda avlagringar som påverkar diskförmågan och kan bli en grogrund för dålig lukt.

För att din diskmaskin ska fortsätta fungera som den ska, lukta gott och diska ordentligt rent rekommenderar vi att du rengör den – till exempel med Finish maskinrengöring – var tredje månad (eller så snart du upptäcker avlagringar eller dålig lukt), eller med Finish In Wash-tabletter varje månad.

En fullständig rengöring

För den optimala maskindisken skulle du kanske testa ...