Fortsätt till huvudinnehåll

Vanliga frågor

Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna om maskindisk, disktabletter och andra diskprodukter.

Allmänna frågor

Diskmedlet behövs för att komplettera diskmaskinens rengörande funktion. Maskindiskmedel är särskilt utformade för att lösa upp matrester och fett och hindra dem från att fastna på disken igen, så att de kan spolas bort i slutsköljningen. Allt detta utförs med en minimal lödderbildning.

För bästa resultat använder du det diskmedel som diskmaskinstillverkaren rekommenderar.

Finish rekommenderas av ledande diskmaskinstillverkare såsom Beko och Bosch*. I områden med hårt vatten rekommenderar vi även att diskmaskinssalt och spolglans används för att skydda maskinen och uppnå bästa resultat.

*Finish är det mest rekommenderade diskmedlet baserat på de marknadsandelar som innehas av diskmaskinstillverkarna som rekommenderar Finish

Nej, det behövs inte! Försköljning borde tillhöra det förgångna. I många hushåll försköljer man, men det är tidskrävande och ett slöseri med värdefulla resurser.

Moderna diskmedel – till exempel Finish Ultimate – innehåller både blekmedel och enzymer, och diskmaskinstillverkarna rekommenderar att de används utan försköljning.

Blekmedlet tar hand om tuffa fläckar från till exempel te och kaffe, och enzymerna bryter ner proteiner och stärkelse. Allt du behöver göra att skrapa av och slänga större matrester, sedan är det bara att lasta i diskmaskinen.

Maskindiskmedel ska förvaras i en torr miljö. Om du använder diskmaskinspulver ska du vara noga med att stänga pipen efter varje användning för att hålla produkten torr (och slippa spill!). Precis som med alla rengöringsprodukter ska maskindiskmedel förvaras oåtkomligt för barn.

Spolglans behövs för att:

 • Få en fläckfri, glänsande disk
 • Underlätta torkningen

Salt behövs för att:

 • skydda maskinen från kalkavlagringar
 • göra vattnet mjukare, så att rengöringen blir effektivare

Flerfunktionella disktabletter, till exempel Finish Ultimate och Finish All in One, har både spolglans- och saltfunktion. I områden med hårt vatten rekommenderar vi dock att diskmaskinssalt och spolglans används för att skydda maskinen och uppnå bästa resultat.

Hårt vatten kan innebära att kalkavlagringar bildas snabbare i diskmaskinen, vilket kan leda till att disken är fläckig när programmet är klart. Om vattnet är hårt där du bor kan du välja ett passande maskindiskmedel.

Även om diskmedel inte är särskilt utformade för hårt vatten kan användning av ett diskmedel med hög kvalitet, såsom Finish® Ultimate™ i kombination med Finish® spolglans/maskinrengöring minska risken för att din disk påverkas negativt av hårt vatten.

Vår spolglans bidrar till att hindra vattendroppar från att bildas på disken, så att det blir svårare för mineraler att fastna på den. När spolglans används regelbundet i kombination med diskmedel säkerställer den speciella formulan att disken är fri från ränder efter varje program.

Disktabletter ska alltid placeras i diskmedelsfacket.

Om du lägger tabletten på diskmaskinens botten kommer den förmodligen att lösas upp för snabbt, så att diskmedlet förbrukas under fördisken och inget längre återstår till den huvudsakliga diskcykeln. Detta gör disken mindre effektiv.

Disktabletter ska placeras enbart i diskmedelsfacket, inte läggas lösa i själva diskmaskinen.

Vanliaga frågor om disktabletter

Maskindisktabletter innehåller tensider, och när tensiderna tillsätts i vätska ökar vätskans förmåga att lyfta och avlägsna fläckar. De innehåller också enzymer (som bryter ner stärkelse och protein), builderkomponenter (som motverkar vattnets hårdhet) och säkra blekmedel.

När disktabletten har placerats i diskmedelsfacket kommer innehållet att frigöras vid den optimala tidpunkten, så att tabletten kan lösas upp i vattnet, släppa ut alla sina ingredienser och ge dig en ren disk!

Diskmaskinstabletter är mycket enkla att använda. Om tabletten har ett omslag tar du bort det, stoppar tabletten i diskmedelsfacket, stänger facket, startar diskmaskinen och låter tekniken och Finish sköta resten!

Närmare information om hur du använder disktabletter från Finish hittar du nedan.

Ta en tablett ur behållaren med torra händer, och placera den i diskmedelsfacket. Kontrollera att både diskmedelsfacket och tabletten är torra, så att tabletten inte löser upp sig för tidigt.

Stäng locket på tablettförpackningen ordentligt. Förvara förpackningen i skydd från värme och fuktighet för att skydda de återstående tabletterna.

Våra disktabletter har inga omslag (med undantag för Finish Classic) och är utformade för att frigöra sitt innehåll när de kommer i kontakt med vatten. Försök inte sticka hål på tabletterna eller ta bort höljet.

Stäng diskmedelsfacket och maskinen.

Kontrollera att all disk är diskmaskinssäker, och separera silver och rostfritt stål.

Diska metallföremål i enlighet med tillverkarens anvisningar.

Starta diskmaskinen. Den optimala vattentemperaturen är 51–60 °C.

För bästa tänkbara resultat rekommenderar vi även att du använder Finish maskinrengöring för att få blankare och torrare disk (i jämförelse med enbart diskmedel).

Disktabletter ska alltid placeras i diskmedelsfacket.

Om du lägger tabletten på diskmaskinens botten kommer den förmodligen att lösas upp för snabbt, så att diskmedlet förbrukas under fördisken och inget längre återstår till den huvudsakliga diskcykeln. Detta gör disken mindre effektiv.

Lagringstiden för disktabletter brukar vara två år, men det är bäst att inte ha något större förråd hemma ifall produkternas och förpackningarnas skick skulle påverkas med tiden.

Varken disken eller diskmaskinen tar någon skada av disktabletter som passerat sitt bäst före-datum, men tabletterna kan vara mindre effektiva än de skulle ha varit om de använts inom den rekommenderade tiden.

Om du ska ta bort plasten eller inte beror på vilken produkt du har köpt. Om disktabletterna är enskilt förpackade och har plastomslag, då ska du ta bort omslaget före användning. Om tabletten å andra sidan bara har ett tunt hölje av genomskinlig plast ska detta hölje inte tas bort, eftersom det löser upp sig under diskningen.

Disktabletter ska placeras enbart i diskmedelsfacket, inte läggas lösa i själva diskmaskinen.

Att tabletten inte löser upp sig som den kan bero på två saker: vattnet är inte tillräckligt varmt, eller också släpps inte tabletten ut från diskmedelsfacket i rätt tid.

Kontrollera först att temperaturen i programmet du använder är tillräckligt hög (cirka 45–65 °C) för att diskmedlet ska lösas upp helt – se bruksanvisningen för mer information.

Kontrollera att fjädern på luckan till diskmedelsfacket fungerar. Ibland kan fjädern fastna och då släpps inte tabletten ut vid rätt tidpunkt, d.v.s. när vattnet är som varmast. Om du upptäcker att detta är problemet kan du läsa vidare i våra artiklar om diskmaskinens underhåll och skötsel.

Vanliga frågor om Diskgel

Vårt flytande maskindiskmedel har en uppfriskande citrusdoft – Finish® Gel Lemon Scent. Tillsätt helt enkelt diskmedlet i diskmedelsfacket (en större mängd behövs om disken är hårt smutsad och/eller om vattnet är hårt) och kör ett diskprogram med den optimala vattentemperaturen 60 °C/140 °F.

Finish® flytande maskindiskmedel ska alltid tillsättas i diskmedelsfacket, som vanligtvis är placerat på insidan av diskmaskinsluckan. Var noga med att torka bort eventuellt spill, så att inget lödder kommer ut ur maskinen.

Flytande maskindiskmedel och disktabletter har en jämförbar rengöringsförmåga – men det ena alternativet kan vara bättre än det andra i vissa situationer. Vissa hushåll kanske föredrar flytande maskindiskmedel därför att:

 • Flytande maskindiskmedel är ofta billigare än disktabletter
 • Det kan ofta användas i kortare program
 • Det är vattenbaserat, vilket innebär att det är snällare mot känslig disk såsom glas och fina serviser
 • Det är flexiblare i förhållande till specifika diskbehov, eftersom du kan använda så mycket eller så lite du vill

Många föredrar emellertid att använda disktabletter, därför att:

 • De är praktiska, eftersom du bara behöver lägga in dem i diskmedelsfacket
 • Du slösar inte bort något diskmedel på grund av spill eller överdosering
 • De är speciellt utformade för att rikta in sig på fläckar och avlägsna till och med de tuffaste
 • Våra disktabletter Finish® Ultimate™ kan utföra 21 kraftfulla åtgärder under ett diskprogram.

Vanliga frågor om diskmaskins­rengöring

"Maskinrengöring är en väsentlig del av diskmaskinens underhåll och hjälper maskinen att fungera som den ska och göra din disk riktigt ren.

Finish® maskinrengöring är utformad för att skydda din diskmaskin på två sätt:

 • Den avlägsnar fett och skräp från matrester.
 • Den bryter ner kalkavlagringar som kan orsakas av kalkhaltigt vatten.

Finish® erbjuder två typer av diskmaskinsrengöring som kan användas på olika sätt: antingen under ett diskprogram med fylld maskin, eller då maskinen är tom.

In Wash-rengöringstabletter kan användas ofta för ett regelbundet underhåll, medan Finish diskmaskinsrengöring används i tom maskin så att formulan kan ta itu med maskinens problemområden och undanskymda delar, till exempel filter, spolarmar och rör. Båda produkterna rengör diskmaskinen på ett effektivt sätt, så du kan välja det alternativ som passar dig bäst.

Innan du använder Finish® maskinrengöring ska du först kontrollera att diskmaskinen är tom och rensa bort matrester och skräp från filtret.

 • Avlägsna etiketten från korken på maskinrengöringsflaskan. Skruva inte av korken.
  Placera flaskan upp-och-ner i bestickkorgen eller i den nedre diskmaskinskorgen.
 • Stäng diskmaskinen och kör ett program på hög temperatur. Tillsätt inget annat rengörings- eller diskmedel.
 • När programmet är klart öppnar du diskmaskinen och tar ut flaskan och återvinner den.
 • Om avlagringarna är kraftiga kan du behöva upprepa processen.

För att hålla diskmaskinen gnistrande ren kan du använda en Finish® In Wash-disktablett varje månad, så att fett och smuts inte börjar ansamlas.

 • Plocka i diskmaskinen och placera ditt vanliga diskmedel i diskmedelsfacket.
 • Placera en In Wash-tablett på diskmaskinens botten och kör ett vanligt diskprogram.

Att rengöra diskmaskinen är nödvändigt om du vill förlänga maskinens livslängd och effektivitet.

Precis som alla andra verktyg och apparater behöver diskmaskinen rengöras regelbundet för att skicket ska hålla sig på topp. Även om din diskmaskin fortsätter att fungera utan regelbunden rengöring kommer fett och kalk med tiden att bilda avlagringar som påverkar diskförmågan och kan bli en grogrund för dålig lukt.

För att din diskmaskin ska fortsätta fungera som den ska, lukta gott och diska ordentligt rent rekommenderar vi att du rengör den – till exempel med Finish® Dual Action-maskinrengöring en gång i månaden (eller så snart du upptäcker avlagringar eller dålig lukt), eller med Finish® In Wash-tabletter för en mer frekvent rengöring.

Vanliga frågor om diskmaskins­rengöring

Innan vi visar hur du använder spolglans ska vi ta en titt på hur den är konstruerad. Ibland kan disken vara lite mindre glänsande ren än vad du skulle ha önskat när du plockar ut den, och detta beror oftast på att partiklar från mat och dryck har cirkulerat inne i diskmaskinen och fastnat på disken igen i slutet av programmet.

Vår Finish® Rinse Aid innehåller tensider som minskar vattnets ytspänning för att säkerställa att inget lämnas kvar på disken när programmet avslutas.

Genom att ta hjälp av spolglans kan du förvänta dig en torrare disk med vackrare glans:

Spolglansen förhindrar att partiklar från mat och dryck blir kvar på disken vid diskprogrammets slut

Den motverkar fula vattenfläckar både i diskmaskinen och på din disk

Din disk blir glänsande ren varje gång, utan några rester, fettfläckar eller vattenränder

Med spolglans sparar du verkligen tid: dropparna som landar på disken skingras, vilket innebär att den är torr i slutet av programmet

Spolglansen ska tillsättas i spolglansfacket, som brukar finnas i närheten av diskmedelsbehållaren i diskmaskinen.

#1 Rekommenderas av ledande diskmaskin­tillverkare*

Pröva vårt sortiment av disktabletter

*Finish är det mest rekommenderade diskmedlet baserat på den marknadsandel som innehas av diskmaskinstillverkarna som rekommenderar Finish

*Finish är det mest rekommenderade diskmedlet baserat på den marknadsandel som innehas av diskmaskinstillverkarna som rekommenderar Finish