Fortsätt till huvudinnehåll

Diskmaskiens underhäll och skötsel

Håll din diskmaskin i toppform, varje dag.

Oavsett om du gör en snabbrengöring ofta eller en grundligare rengöring mer sällan – att hålla diskmaskinen i toppform är viktigt för att få det ultimata resultatet. Häng med oss när vi vägleder dig genom diskmaskinens underhåll och skötsel.

Snabbrengöring

En In Wash-tablett varje månad och regelbunden påfyllning av diskmaskinssalt håller diskmaskinen fri från fett och kalk.

Helrengöring

Diskmaskinen presterar på topp om du gör en helrengöring med någon månads mellanrum.

Invändig rengöring

För att starta helrengöringen rekommenderar vi att du kör ett diskprogram med Finish maskinrengöring i tom maskin.

Komma igång

Kontrollera och rensa filtret

Om diskmaskinens filter gör sitt jobb och fångar upp matpartiklar behöver det rensas för att underlätta tömningen och hindra att matpartiklar cirkulerar.

Så rensar du diskmaskinsfiltret

Kontrollera och rensa avloppet

Under diskmaskinens filter finns avloppet, och där kan skräp, fett och smuts ansamlas med tiden, och det kan till och med skadas. Var noga med att rengöra avloppet, och dra alltid ut kontakten ur eluttagen innan du börjar.

Avlägsna blockeringar i diskmaskinen

Kontrollera spolarmarna

Kontrollera att spolarmarna kan rotera fritt och inte är igentäppta, så att de kan fungera optimalt.

Ta bort vattenfläckar

Fläckar från hårt vatten och kalk kan avlägsnas med Finish maskinrengöring, men bäst är att undvika avlagringar redan från början.

Förebygga vattenfläckar

Kontrollera eventuellt läckage

Sök efter tecken på läckage eller vattensamlingar runt diskmaskinen. Typiska läckageorsaker kan vara en trasig inloppsventil, fel på pumpen eller lösa tätningar. Kontakta en tekniker om något sådant problem har uppstått.

Maskinen är ren, men jag har ändå ett problem

Även om maskinen är helt fläckfri kan problem uppstå som hindrar den från att prestera perfekt. Problem kan uppstå om disken inte fylls på rätt sätt i maskinen, om rätt inställningar eller program inte används eller på grund av andra vanliga orsaker som du hittar i vår felsökningsguide.

Om problemet är av teknisk art rekommenderar vi att du kontaktar en kvalificerad tekniker.