Fortsätt till huvudinnehåll

Finish spolglans 0% 400 ml 0%

För mer glans och torrare disk, fri från parfym och färgämnen.
Välj förpackningsstorlek:
Välj doft:
Det mest rekommenderade varumärket

Det mest rekommenderade varumärket

*Varumärket Finish är #1 mätt i globalt försäljningsvärde inom kategorin maskindiskmedel (källa: NielsenIQ RMS data)​

Produktöversikt

Oavsett vilket diskmedel du använder kan porslinet vara vått och glasen fläckiga när diskmaskinen är klar. För att få dem helt torra och glänsande kan du behöva torka dem med en handduk eller diska dem igen. Tack vare den effektiva sammansättningen ger sköljmedlet Finish Rinse din disk 100 % bättre torkning* och förhindrar vattenränder.

*Jämfört med enbart Finish diskmedel

Produktfördelar

FRI FRÅN BLEKMEDEL OCH PARFYM

PÅSKYNDAR TORKNINGEN

BEKÄMPAR VATTENRÄNDER OCH FLÄCKAR

KRISTALLKLAR GLANS

Användning

Häll vätska i sköljmedelsfacket och fyll på minst en gång i månaden, eller när indikatorn visar att facket är tomt.

Säkerhet och förvaring

Återförslut alltid flaskan efter användningen

Förvaras svalt och torrt, skyddat från värme och fukt

Förvaras oåtkomligt för barn

VARNING: Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd. VID KONTAKTMED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten iflera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Rinse Aid

Säker hantering och förvaring

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Vid förtäring: kontakta genast giftinformationscentral eller läkare.

Produkt­sammansättning

5 - < 15% Nonjontensider

Indeholder: Kaliumsorbat

Ingredienser (For yderligere information: www.rbeuroinfo.com)

Förhindra grumliga glas i diskmaskinen

Lägg i diskmedel.

Fyll spolglansfacket.

Spolglans frigörs automatiskt under spolcykeln.

Det här resulterar i skinande, torrare tallrikar, glas och bestick.

Vanliga frågor

Genom att ta hjälp av spolglans kan du förvänta dig en torrare disk med vackrare glans (jämfört med användning av enbart diskmedel):

  • Spolglansen förhindrar att partiklar från mat och dryck blir kvar på disken vid programmets slut
  • Den motverkar fula vattenfläckar både i diskmaskinen och på din disk
  • Din disk blir glänsande ren varje gång, utan några rester, fettfläckar eller vattenränder
  • Med spolglans sparar du verkligen tid: dropparna som landar på disken skingras, vilket innebär att den är torr i slutet av programmet

Spolglansen ska tillsättas i spolglansfacket, som brukar finnas i närheten av diskmedelsfacket i diskmaskinen.

Att använda spolglans är enkelt. Vi rekommenderar följande tre enkla steg:

Lokalisera spolglansfacket, som oftast är ett runt fack intill diskmedelsfacket

Fyll spolglansfacket och var noga med att torka bort eventuellt spill

Spolglansen tillsätts automatiskt under varje sköljcykel i diskmaskinen

En fullständig rengöring

För den optimala maskindisken skulle du kanske testa ...