Fortsätt till huvudinnehåll

Finish Salt

Finish Salt är speciellt utformat för att förhindra kalkuppbyggnad som kan försämra maskinens prestanda. Salt mjukar också upp vattnet för bättre diskmedelprestanda, vilket förhindrar vita hårdvattenfläckar på glas och porslin.
Välj förpackningsstorlek:
Välj doft:

Det mest rekommenderade varumärket

*Majoriteten av världens diskmaskinstillverkare rekommenderar våra produkter före andra.

Produktöversikt

Finish Salt är speciellt utformat för att förhindra kalkuppbyggnad som kan försämra maskinens prestanda. Salt mjukar också upp vattnet för bättre diskmedelprestanda, vilket förhindrar vita hårdvattenfläckar på glas och porslin.

Produktfördelar

Förhindrar kalkavlagringar

Gör vattnet mjukare

Förhindrar vita fläckar från hårt vatten

ANVÄNDNING

Fyll tanken med salt enligt diskmaskintillverkarens instruktioner. För bästa möjliga resultat kontrollerar du saltnivån ofta och håller tanken fylld med Finish Salt. Rekommenderas särskilt om du bor i ett område med hårt vatten.

Säkerhet och förvaring

Förvaras svalt och torrt, skyddat från värme och fukt

Förvaras oåtkomligt för barn

Får inte förtäras

Vid förtäring, kontakta genast läkare

Dishwasher salt

Säker hantering och förvaring

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Vid förtäring: kontakta genast giftinformationscentral eller läkare.

Vanliga frågor

Diskmaskinssalt består av natriumklorid, samma kemikalie som finns i bords- och havssalt. Du bör dock inte använda bordssalt, eftersom det är mycket finkornigare och kan blockera och orsaka skador på din diskmaskin. Diskmaskinssalt är grövre, och saltkornen löser upp sig långsammare så att vattenavhärdaren inte täpps till.

Diskmaskinssaltet kommer egentligen inte in i diskmaskinen, utan passerar genom avhärdaren innan det pumpas ut med spillvattnet.

Diskmaskinssalt fungerar genom att tillföra natrium till diskmaskinens ”jonbrytare” som finns i avhärdaren. När dessa aktiveras av natriumet fungerar de genom att dra till sig och binda magnesium- och kalciumjonerna som orsakar hårt vatten.

Diskmaskinssalt är mycket grovkornigare än vanligt salt så att det lättare kan lösas upp utan risk för tilltäppning, vilket skulle kunna störa avhärdarens funktion. Detta är en risk om du använder finkornigare salt!

Förebygger kalkavlagringar
Om du fyller på diskmaskinssalt kan avlagringen av kalk minska i maskinen, eftersom saltet gör vattnet mjukare när det rinner in diskmaskinen. Om maskinen fungerar väl minskar även risken för att fel ska uppstå på dess komponenter. Du kan fråga din leverantör om hur hårt vattnet är där du bor. Vissa leverantörer anger även detta på sina webbplatser. Det bra att göra det till en vana att kontrollera saltnivån regelbundet (d.v.s. varje månad) och se till att saltbehållaren alltid är full. På vissa diskmaskiner blinkar en röd lampa när saltnivån är för låg. Se till att fylla på salt i behållaren när detta inträffar.

Inga fler fläckar eller vattenmärken
Fläckar och vattenmärken kan bli ett konstant problem om du inte använder Finish diskmaskinssalt. Denna typ av märken kan uppstå när vattnet är hårt, så att diskmedlet inte får en lika effektiv verkan. Eftersom diskmaskinssalt gör vattnet mjukare kommer inga kraftiga kalkavlagringar att ansamlas i din diskmaskin, och din disk kommer att se renare ut.

De flesta diskmaskiner har en indikatorlampa som tänds när du startar maskinen för att meddela att saltnivån håller på att bli för låg. Om lampan inte tänds brukar det betyda att maskinen har tillräckligt mycket salt till ännu en disk.
Hur mycket diskmaskinssalt som maskinen behöver brukar anges på förpackningen, så läs doseringsanvisningarna där. Det kan vara praktiskt att använda ett mått och en tratt när du mäter upp saltet och tillsätter det i diskmaskinen. Vi rekommenderar att saltet ska nå upp till ungefär 1 cm under falsen där locket ska skruvas på, så att du inte överfyller behållaren och kanske slösar bort salt i onödan.

 

Det är lättast att fylla på diskmaskinssalt när diskmaskinen är tom, så ett lämpligt tillfälle är när du har plockar ur den rena disken ur maskinen.
Diskmaskinssalt behöver tillsättas till ett extra filter i diskmaskinen. Detta finns vanligtvis på botten av diskmaskinen, mittemot luckan, men se efter i bruksanvisningen till din maskin för exakt information. För att tillsätta Finish diskmaskinssalt öppnar du locket och häller i saltet. Läs på förpackningen för att se hur mycket salt som behövs. Det kan vara praktiskt att använda ett mått och en tratt när du mäter upp saltet och tillsätter det i diskmaskinen.
Om saltbehållaren är vattenfylld kan du ändå hälla i salt, eftersom saltet kommer att tränga undan vattnet. Om du inte tänker köra diskmaskinen direkt efter saltpåfyllningen rekommenderar vi att du torkar upp undanträngt vatten med hushållspapper. Om du kör diskmaskinen för första gången, se till att fylla saltbehållaren med vatten – för att kunna aktivera avhärdaren måste saltet vara i en vattenlösning. Följ alltid råden i diskmaskinens bruksanvisning.
När du har fyllt på saltet skruvar du på locket igen och kontrollerar att det är ordentligt stängt. Sedan är maskinen redo att användas igen. De flesta avhärdare har en justerbar inställning för vattnets hårdhet, så kontrollera att inställningen är korrekt för att få en perfekt rengöring.
Kom ihåg att fylla på salt i diskmaskinen regelbundet eller om du märker att nivån är för låg.

En fullständig rengöring

För den optimala maskindisken skulle du kanske testa ...