Fortsätt till huvudinnehåll

FINISH ULTIMATE TABLETTER 70 Regular

Den avancerade kemin med 2x mer rengöringskraft* är effektiv för att bryta ner alla typer av matrester, även envisa 48 timmar torkade fläckar, utan försköljning.
Välj förpackningsstorlek:
Välj doft:
Det mest rekommenderade varumärket

Det mest rekommenderade varumärket

*Varumärket Finish är #1 mätt i globalt försäljningsvärde inom kategorin maskindiskmedel (källa: NielsenIQ RMS data)​

Produktöversikt

Finish Ultimate All in 1 tabletter, for djuprengöring och klar glans första gången, varje gång. Den avancerade kemin med 2x mer rengöringskraft* är effektiv för att bryta ner alla typer av matrester, även envisa 48 timmar torkade fläckar, utan försköljning. Finish Ultimate Tabs skyddar och vårdar glas och bestick så att de håller glansen disk efter disk. Avancerad prestanda med 15 procent lägre kemikalievikt än Finish traditionella tabletter av pressat pulver**

*Rengörande ingredienser jämfört med Finish Power

**jämfört med Finish Power

Produktfördelar

Avlägsnar tuffa fläckar första gången

Avlägsnar tuffa, fastbrända fläckar

Med ACTIVUBLUE-teknologi

Riktar in sig på envisa, fasttorkade 24 timmarsfläckar

Kristallklar glans

För en gnistrande ren disk

Powergel med snabb verkan

Snabbverkande powergel för ett skinande rent resultat

Användning

Ska alltid hanteras med torra händer för att undvika att fukt kommer in i förpackningen, vilket kan leda till att tabletterna klibbar ihop.

Ultimate omsluts av en biologiskt nedbrytbar, 100 % vattenlöslig film och behöver inte öppnas. För att undvika att kemikalierna rinner ut ska inte filmen öppnas före användning.

Placera produkten i facket för torrt diskmedel, så att inte tabletten aktiveras innan fördisken startar.

Placera inte tabletten i bestickkorgen, eftersom den i så fall kan fungera sämre eller kanske inte löser upp sig som den ska.

Tabletterna klibbar ihop om de utsätts för fukt. För att undvika detta ska de alltid hanteras med torra händer och förvaras i en torr miljö, gärna i vår originalförpackning. Ta inte isär tabletter som har klibbat ihop. Det går bra att placera upp till 2 hopklibbade tabletter på diskmaskinens botten.

Denna produkt är utformad för att fungera i maskinens ekoprogram, som förbrukar mindre el och vatten.

Säkerhet och förvaring

Återförslut alltid förpackningen efter användning

Förvaras svalt och torrt, skyddat från värme och fukt

Förvaras oåtkomligt för barn

VARNING. Orsakar allvarlig ögonirritation. Innehåller Subtilisin. Kan orsaka en allergisk reaktion. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Quantum ultimate tabletter

Säker hantering och förvaring

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Vid förtäring: kontakta genast giftinformationscentral eller läkare.

Produkt­sammansättning

15 - < 30% Nonjontensider

5 - < 15% Syrebaserade blekmedel

< 5% Fosfonater; <5% Polycarboxilater

Innehåller: Enzymer (Subtilisin, Amylase), parfym

Mer information finns på www.rbeuroinfo.com

Vanliga frågor

Finish Ultimate Tabs är ett omslagsfritt diskmedel. Allt du behöver är en Ultimate-tablett per diskprogram. Tabletterna omges av en biologiskt nedbrytbar och 100 % vattenlöslig film, som snabbt löses upp under diskprogrammet. Fukt kan därför vara problematiskt och få tabletterna att klibba ihop eller börja lösas upp utanför diskmaskinen. Ta inte isär tabletterna om de har klibbat ihop. Skulle detta inträffa går det bra att placera upp till 2 hopklibbade tabletter på diskmaskinens botten.

Alltid med torra händer Hantera alltid Finish Ultimate-tabletterna med helt torra händer. Om dina händer är våta kommer de att lämna kvar fukt i förpackningen och på de andra tabletterna, så att de klibbar ihop.

Stäng förpackningen och förvara den på en lämplig plats Förslut förpackningen helt med dragkedjan så att ingen fukt kan komma in, och placera förpackningen på en torr plats där den är skyddad från fukt och utom räckhåll för barn.

Nej, det behövs inte! Försköljning borde tillhöra det förgångna. Man gör så i många hushåll, men det är tidskrävande och ett slöseri med värdefulla resurser.

Moderna diskmedel – till exempel Finish Ultimate innehåller både blekmedel och enzymer, och diskmaskinstillverkarna rekommenderar att de används utan försköljning.

Blekmedlet tar hand om tuffa fläckar från till exempel te och kaffe, och enzymerna bryter ner proteiner och stärkelse. Allt du behöver göra att skrapa av och slänga större matrester, sedan är det bara att lasta i diskmaskinen.

Maskindisktabletter innehåller tensider, och när tensiderna tillsätts i vätska ökar vätskans förmåga att lyfta och avlägsna fläckar. De innehåller även enzymer (som bryter ner stärkelse och protein), builderkomponenter (som motverkar vattnets hårdhet) och säkra blekmedel.

När disktabletten har placerats i diskmedelsfacket kommer innehållet att frigöras vid den optimala tidpunkten, så att tabletten kan lösas upp i vattnet, släppa ut alla sina ingredienser och ge dig en ren disk!

Disktabletter får placeras enbart i diskmedelsfacket, inte läggas lösa i själva diskmaskinen.

Disktabletter ska alltid placeras i diskmedelsfacket.

Om du lägger tabletten på diskmaskinens botten kommer den förmodligen att lösas upp för snabbt, så att diskmedlet förbrukas under fördisken och inget längre återstår till den huvudsakliga diskcykeln. Detta gör disken mindre effektiv.

Lagringstiden för disktabletter brukar vara två år, men det är bäst att inte ha något större förråd hemma ifall produkternas och förpackningarnas skick skulle påverkas med tiden.

Varken disken eller diskmaskinen tar någon skada av disktabletter som passerat sitt bäst före-datum, men tabletterna kan vara mindre effektiva än de skulle ha varit om de använts inom den rekommenderade tiden.

En fullständig rengöring

För den optimala maskindisken skulle du kanske testa ...