Fortsätt till huvudinnehåll

Finish In-Wash Dishwasher Care tabletter 3 st Regular

Finish In -Wash Machine Care tabletterna avlägsnar fett och smuts från diskmaskinen, samtidigt som de rengör disken.
Välj förpackningsstorlek:
Välj doft:

Det mest rekommenderade varumärket

*Majoriteten av världens diskmaskinstillverkare rekommenderar våra produkter före andra.

Produktöversikt

När din diskmaskin tar hand om den smutsiga disken kan fett och matrester fastna på olika delar i maskinen. Detta kan påverka maskinens prestanda och till och med skapa en ohygienisk miljö. Den kraftfulla avfettningsformeln i Finish In-Wash Machine Care tabletter tar bort fett och smuts från diskmaskinen samtidigt som den rengör din disk; för 100 % mer hygienisk diskmaskinsvård* (* jämfört med enbart Finish-diskmedel).

Produktfördelar

Tar bort fett och smuts

Rengör diskmaskinen och disken samtidigt

Användning

Fyll diskmaskinen och placera din vanliga diskmedelstablett i facket. Placera en Finish Dishwasher Care Tab i botten av diskmaskinen. Kör det vanliga diskprogrammet. Ta inte ut tabletten ur plastomslaget, stick inte hål på eller klipp i den. Hantera endast med torra händer.

Säkerhet och förvaring

Förvaras svalt och torrt, skyddat från värme och fukt

Förvaras oåtkomligt för barn

VARNING: Orsakar allvarlig ögonirritation. Innehåller Subtilisin. Kan ge upphov till allergisk reaktion. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får ej förtäras. Vid förtäring, kontakta genast läkare.

In-Wash – rengöringstabletter för diskmaskin

Säker hantering och förvaring

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Vid förtäring: kontakta genast giftinformationscentral eller läkare.

Produkt­sammansättning

5 - 15% nonjontensider

<5 % polykarboxylater

Innehåller: Substilisin, parfym (Limonene)

Mer information finns på www.rbeuroinfo.com

Vanliga frågor

Att rengöra diskmaskinen är nödvändigt om du vill förlänga maskinens livslängd och effektivitet. Dessutom är det viktigt med tanke på hygienen i maskinen, så att du kan fortsätta få ett skinande rent diskresultat.

Precis som alla andra verktyg och apparater behöver diskmaskinen rengöras regelbundet för att skicket ska hålla sig på topp. Även om din diskmaskin fortsätter att fungera utan regelbunden rengöring kommer fett och kalk med tiden att bilda avlagringar som påverkar diskförmågan och kan bli en grogrund för dålig lukt.

För att din diskmaskin ska fortsätta fungera som den ska, lukta gott och diska ordentligt rent rekommenderar vi att du rengör den – till exempel med Finish maskinrengöring – var tredje månad (eller så snart du upptäcker avlagringar eller dålig lukt), eller med Finish In Wash-tabletter varje månad.

En fullständig rengöring

För den optimala maskindisken skulle du kanske testa ...