Fortsätt till huvudinnehåll
Så här rengör du filter

Så här rengör du filter

Lär dig allt om diskmaskinens filter och hur du rengör dem. Lär dig känna igen om filtren behöver rengöras, samt tillgängliga filter.

Diskmaskinens filter har som främsta uppgift att skydda pumpen från att sättas igen och skadas av matrester. Det skyddar även från att matresterna inte fastnar på dina köksredskap igen. Ett välskött och rent diskmaskinsfilter kan göra stor skillnad för att få glänsande och kladdfria glas och annan disk. 

Manuella diskmaskinsfilter vs. självrengörande 

Det finns två typer av filter för diskmaskin: självrengörande och manuella. Se din diskmaskins bruksanvisning för att veta vilken modell du har.  

Självrengörande filter kräver mycket lite underhåll. Filtren mal sönder matresterna och sköljer bort dem med vattnet. Nackdelen med dessa filter är att de ger ifrån sig mer oljud än vanliga filter.  

Manuella filter är finmaskiga filter som fångar upp matresterna som sedan måste rensas från filtren för hand. Detta måste göras månadsvis (eller oftare, beroende på användningsfrekvensen) för att förhindra ansamling av matrester, dålig lukt och försämrat vattenflöde. Därför är det viktigt att det manuella filtret alltid hålls rent.

Så här rengör du diskmaskinens filter

Ett rent diskmaskinsfilter är avgörande för att diskmaskinen ska fungera effektivt. Följ bara dessa enkla instruktioner:

  1. Töm diskmaskinen helt och montera av den nedre hyllan
  2. Hitta filtret (det ser ut som ett kort, cylindriskt rör). Vrid på filtret för att lossa det och ta sedan försiktigt bort det från maskinen. Den kan ha två delar: själva röret och ett platt filter undertill. Detta ska du också ta bort.
  3. Håll filtret under rinnande vatten och ta bort all synlig smuts. Du kan behöva använda diskmedel och en mjuk svamp för att ta bort envisa avlagringar och matrester. Men var försiktig så du inte skadar filtret.
  4. Sätt tillbaka filtret i maskinen så att det sitter ordentligt. 

Tecken på att du borde rengöra ditt filter oftare 

Eftersom filtret sitter dolt längst ner i diskmaskinen är det lätt att glömma att det behöver rengöras regelbundet. Men om du ser något av dessa är det tecken på att filtret behöver rengöras:

  • Synliga matrester
  • Vattnet rinner inte ut som det ska 
  • Obehaglig lukt  
  • Synliga fläckar eller matrester på fat, glas och bestick efter ett tvättprogram 
  • Matrester i sprutarmen  

Nu när du vet hur du rengör ditt diskmaskinsfilter (och hur snabbt och enkelt det är), försök göra till en vana att rengöra det minst en gång i månaden. Om du skrapar av faten ordentligt innan du lägger dem i diskmaskinen behöver filtret inte rengöras lika ofta. Men en regelbunden rengöring av filtret är också ett bra tillfälle att rengöra hela diskmaskinen. Använd Finish Maskinrengöring till detta.