Fortsätt till huvudinnehåll

Finish Luktstopp

Finish Luktstopp har en unik teknologi för luktkontroll som avger en uppfriskande doft varje gång du öppnar diskmaskinen.
Välj förpackningsstorlek:
Välj doft:

Det mest rekommenderade varumärket

*Majoriteten av världens diskmaskinstillverkare rekommenderar våra produkter före andra.

Produktöversikt

Avlagringar kan med tiden skapa en otrevlig odör i maskinen. Finish Luktstopp Anti Odor-teknik för 100% bättre luktkontroll*, för en uppfriskande ren doft varje gång du öppnar diskmaskinen (*jämfört med utan produkten).

Produktfördelar

Fräschar upp diskmaskinen mellan varje disk

Luktkontroll

Upp till 60 diskningar

Användning

Fäst en Finish Luktstopp på en diskkorg eller häng upp den i den övre korgen i diskmaskinen. Kontrollera att den inte blockerar spolarmarna. När vätskan inuti har försvunnit (efter cirka 60 diskningar) byter du ut den. Luktstoppens doft kan fastna i vissa plastmaterial vid diskning.

Säkerhet och förvaring

Förvaras svalt och torrt, skyddat från värme och fukt

Förvaras oåtkomligt för barn

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Orsakar hudirritation.

Diskmaskinsdeodorant

Säker hantering och förvaring

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Vid förtäring: kontakta genast giftinformationscentral eller läkare.

Produkt­sammansättning

Linalool, Eucalyptol, Geranyl acetate, Undecenal, Dodecanal, Trans-Menthone, 2,6-dimethyl-5-heptenal

Sammansättning (mer information finns på www.rbeuroinfo.com)

Vanliga frågor

Att rengöra diskmaskinen är nödvändigt om du vill förlänga maskinens livslängd och effektivitet. Dessutom är det viktigt med tanke på hygienen i maskinen, så att du kan fortsätta få ett skinande rent diskresultat.

Precis som alla andra verktyg och apparater behöver diskmaskinen rengöras regelbundet för att skicket ska hålla sig på topp. Även om din diskmaskin fortsätter att fungera utan regelbunden rengöring kommer fett och kalk med tiden att bilda avlagringar som påverkar diskförmågan och kan bli en grogrund för dålig lukt.

För att din diskmaskin ska fortsätta fungera som den ska, lukta gott och diska ordentligt rent rekommenderar vi att du rengör den – till exempel med Finish maskinrengöring – var tredje månad (eller så snart du upptäcker avlagringar eller dålig lukt), eller med Finish In Wash-tabletter varje månad.

En fullständig rengöring

För den optimala maskindisken skulle du kanske testa ...