Fortsätt till huvudinnehåll

Finish Spolglans 400ml Lemon

Oavsett vilket diskmedel du använder kan din disk komma blöt och fläckig ur diskmaskinen. Den kraftfulla formulan i Finish Rinse & Shine Aid ger 100 % bättre torkning* och motverkar vattenfläckar* (*jämför bara med Finish diskmedel). Den förstärkta skyddande formulan håller dina glas kristallklara längre.
Välj förpackningsstorlek:
Välj doft:

Det mest rekommenderade varumärket

*Majoriteten av världens diskmaskinstillverkare rekommenderar våra produkter före andra.

Produktöversikt

För den optimala maskindisken är både diskmedel och spolglans ett måste. Den bästa spolglansen skyddar din disk mot vattenfläckar och ger glas och porslin en vacker glans. Finish Spolglans gör sitt jobb i maskinens sköljcykel genom att skapa en skyddsbarriär mellan matresterna och disken. Vid regelbunden användning bidrar den speciella formulan till att göra din disk torr och fri från ränder – redo att användas vid nästa stora tilldragelse!

Produktfördelar

Sköljer bort rester

Snabbar på torkningen

Motverkar vattenfläckar

Ger en vacker glans

Användning

Häll vätska i sköljmedelsfacket och fyll på minst en gång i månaden, eller när indikatorn visar att facket är tomt.

Säkerhet och förvaring

Återförslut alltid flaskan efter användningen

Förvaras svalt och torrt, skyddat från värme och fukt

Förvaras oåtkomligt för barn

Innehåller: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Kan orsaka en allergisk reaktion.

VARNING. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Anvend ögonskydd / ansiktsskydd.

VID KONTAKTMED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten iflera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får ej förtäras. Vid förtäring, kontakta genast läkare.

Rinse Aid

Säker hantering och förvaring

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Vid förtäring: kontakta genast giftinformationscentral eller läkare.

Produkt­sammansättning

5 - 15 % nonjontensider/ ionittomia tensidejä / nonioniske tensider

Innehåller (Sisältää, Inneholder Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, POTASSIUMSORBATE)

Lemon: Innehåller parfym (limonen, hexyl cinnamal)

Mer information finns på www.rbeuroinfo.com

Förhindra grumliga glas i diskmaskinen

Lägg i diskmedel.

Fyll spolglansfacket.

Spolglans frigörs automatiskt under spolcykeln.

Det här resulterar i skinande, torrare tallrikar, glas och bestick.

Vanliga frågor

Genom att ta hjälp av spolglans kan du förvänta dig en torrare disk med vackrare glans (jämfört med användning av enbart diskmedel):

  • Spolglansen förhindrar att partiklar från mat och dryck blir kvar på disken vid programmets slut
  • Den motverkar fula vattenfläckar både i diskmaskinen och på din disk
  • Din disk blir glänsande ren varje gång, utan några rester, fettfläckar eller vattenränder
  • Med spolglans sparar du verkligen tid: dropparna som landar på disken skingras, vilket innebär att den är torr i slutet av programmet

Spolglansen ska tillsättas i spolglansfacket, som brukar finnas i närheten av diskmedelsfacket i diskmaskinen.

Att använda spolglans är enkelt. Vi rekommenderar följande tre enkla steg:

Lokalisera spolglansfacket, som oftast är ett runt fack intill diskmedelsfacket

Fyll spolglansfacket och var noga med att torka bort eventuellt spill

Spolglansen tillsätts automatiskt under varje sköljcykel i diskmaskinen

En fullständig rengöring

För den optimala maskindisken skulle du kanske testa ...