Fortsätt till huvudinnehåll
Varför blir inte min disk helt ren i diskmaskinen

Varför blir inte min disk helt ren i diskmaskinen?

Detta är en rådgivningsida som svarar på frågan "Varför blir inte disken helt ren i min maskin?" inklusive vanliga problem som kan uppstå vid maskindisk. För Finish® SE-innehåll har vi använt redan befintligt innehåll på webbplatsen som källa och skapat en ny artikel på ca 500-600 ord och inkorporerat relevanta produktlänkar. Brittisk engelska har använts då detta gäller SE-marknaden. Detta gäller dock inte andra marknader.  

Om disken inte blir helt ren i diskmaskinen kan det komma som en överraskning att det inte är maskinen det är fel på. Du behöver bara lära dig använda maskinen på rätt sätt. Se nedan de vanligaste problemen som användare stöter på när de diskar i maskin och hur man bäst löser dem, från fläckiga glas, saltsmak, matrester och fläckiga bestick.

Fläckiga glas

I områden med hårt vatten kan vattnet lämna mineralavlagringar på ditt glas, i huvudsak kalk och magnesium. Hårt vatten kan även skada maskinen, så för att skydda både dina glas och din diskmaskin ska du använda Finish® Max in 1 Spolglans till stöd för maskinens inbyggda vattenmjukningssystem. Frekvent användning av maskinen kan även orsaka korrosion på glas och förvärra fläckbildningen.

Saltsmak

Om du märker att dina glas och koppar har en salt smak kan det bero på att du har överfyllt maskinens saltbehållare. Om du spiller ut diskmaskinsalt under påfyllning, se till att du spolar bort det. Kontrollera alltid att locket på dispensern sitter tätt och inte läcker under diskningen. Om problemet kvarstår kan du behöva anlita tekniker eftersom en ventil som släpper in vatten kan vara blockerad.  

Matrester

Om dina tallrikar känns kladdiga och smutsiga kan det bero på att du lastat maskinen fel. Du kanske har överfyllt maskinen, placerat tallrikar för nära varandra eller lagt olika saker ovanpå varandra så att vatten och diskmedel inte kommer åt ordentligt? Tänk på hur du lastar diskmaskinen för att vattnet ska cirkulera ordentligt och kommer åt smutsig disk.

Kontrollera även att spolarmarna inte är igensatta. Kör lite vatten igenom dem för att se om något av de små hålen är igensatta av smuts och matrester. Använd en vanlig tandpetare för att rensa hålen. Skölj sedan filtret så att smutsvattnet kan rinna av ordentligt. Innan du använder maskinen igen, tillsätt Finish® Maskinrengöring för att avlägsna fettrester och kalkavlagringar från maskinens insida. Glöm inte - en ren maskin betyder en ren disk!

Vita fläckar på glas och servis

Det finns inget mer frustrerande än dricksglas och serveringsfat av glas är fulla av vita fläckar när de kommer ut ur diskmaskinen. Detta beror på de mineraler som finns i hårt vatten. För att förhindra detta, kontrollera diskmaskinens saltnivå, fyll på med Spolglans och använd alltid Finish Ultimate-diskmedel som har inbyggt skydd mot fläckar och märken samtidigt som de ger en gnistrande glans.

Obs! Denna produkt skyddar inte mot mekaniska skador eller återställer redan skadade föremål. Om du har prövat ovanstående tips och disken fortfarande inte blir ren bör du anlita en tekniker.