Fortsätt till huvudinnehåll
Felsökning för diskmaskin

Felsökning för diskmaskin

Den här artikeln ska behandla vanliga felsökningsfrågor om användning av diskmaskin. Artikelns struktur bör vara följande:

  • En kort inledning på cirka 100 ord
  • En underrubrik för varje fråga och en paragraf för svaret
  • Produktbruksanvisning (när relevant)

Innehållet bör skrivas med den optimala längden i åtanke (cirka 100-200 ord för varje fråga). Använd brittisk engelska för CA-marknaden. När du använder sökord, försök att variera så att innehållet kan läsas organiskt.

Har du problem med din diskmaskin? Det kan vara frustrerande att öppna diskmaskinen och upptäcka att disken inte är så ren och blänkande som du är van vid. Det finns vanligtvis några få huvudorsaker.  

Du kan behöva justera några inställningar på diskmaskinen, du kan behöva lära dig mer om hur du använder produkterna för bästa resultat eller det är ett problem med själva diskmaskinen. Vad du än har problem med – hitta svaret här.

Problem med prestanda

Om din diskmaskin inte rengör som den ska kan det ha flera orsaker. Den goda nyheten är att du kanske inte behöver oroa dig för att diskmaskinen har gått sönder. Många av de vanliga problem som användare har med sina diskmaskiner har med vattenförsörjningen att göra, eller att de inte använt Spolglans. Fortsätt läsa för en översikt av prestandaproblem:

Blir dina glas fläckiga i diskmaskinen?

Att investera i glas av hög kvalitet och använda Finish® diskmedel är ett bra sätt att slippa fläckiga glas. Om ditt glas fortfarande är fläckigt kan det bero på två orsaker:  

  • Du bor i ett område med hårt vatten: Det är viktigt att förstå skillnaden mellan hårt och mjukt vatten eftersom det påverkar resultatet direkt när du diskar i maskin. Om du bor i ett område med hårt vatten kan detta orsaka mineralavlagringar på disken, så kallade kalkavlagringar. För att undvika detta bör du rengöra diskmaskinen regelbundet. Använd Finish® Maskinrengöring enligt bruksanvisningen innan du kör nästa disk.  
  • Diskvattnet kanske är för varmt: Diskmaskiner kör på en fast temperatur för bästa möjliga resultat. Vattnet måste vara tillräckligt varmt för att tvättmedlen ska lösas upp ordentligt och vid rätt tidpunkt under programmet. Men om vattnet är för varmt kan det leda till kalkavlagringar i diskmaskinen som kan orsaka problem längre fram. Försök hålla dig till de bästa temperaturerna för de olika saker du diskar. Även om varmare vatten behövs för fastbrända grytor, kastruller och annat behövs det förmodligen inte för din vanliga disk. Kontrollera maskinens inställningar och att du använder rätt program för din disk. 

Använd Spolglans för bästa resultat. När du har använt en maskinrengöring och justerat temperaturen kan du diska glasen igen. Kom ihåg att tillsätta spolglans. Detta förhindrar att vattendroppar bildas som lämnar dessa envisa mineralfläckar. 

Är det matrester kvar på faten?

Det finns inget värre än att tömma diskmaskinen och finna matrester på disken! Detta kan bero på att du inte lastat maskinen på rätt sätt. Alla gör det på sitt sätt men det finns några gyllene regler för att lasta diskmaskinen som kan vara värda att tänka på om du märker att din disk inte blir så ren som du förväntar dig.

Om det är matrester kvar på disken kan detta bero på att själva maskinen behöver rengöras. Din diskmaskin kanske har sitt eget rengöringsprogram, men en maskinrengöring är det bästa sättet att sköta maskinens underhåll.

Läs även vår artikel med olika tips för rengöring av diskmaskinens olika delar med hjälp av våra maskinrengöring. Till exempel kan du behöva lära dig hur du tar bort matrester och kalkavlagringar från spolarmarna.

Artikeln tar även upp hur du regelbundet ska undersöka diskmaskinens filter. Filtret är den del av diskmaskinen som förhindrar att matrester kommer in i pumparna och blir därför lätt smutsigt. Håll filtret rent och i gott skick för bästa resultat varje gång.

Smakar din disk illa?

Inte bara saltsmak, disken kan komma ut ur maskinen med en mycket obehaglig smak! En smak som även medföljs av en otrevlig lukt. Om din diskmaskin luktar illa kan det bero på matrester som fastnat i maskinens olika delar. När du väl har undersökt maskinen noga, kör ett program med en maskinrengöring. Rengöringsmedlet avlägsnar återstående fett och avlagringar för att fräscha upp din maskin. 

Har din disk vita fläckar?

Inget är härligare än kristallklara glas och uppläggningsfat av glas. Därför är vita fläckar på disken det tristaste som finns. Om det händer ofta ska du använda ett diskmedel som Finish® UltimateTM. Det kan även vara dags att påminna dig själv om hur man maskindiskar glas för garanterat perfekta resultat varje gång.  

Ett annat sätt att undvika vita vattenfläckar är att hålla maskinen ren och i gott skick. Vita vattenfläckar beror vanligtvis på mineralavlagringar från hårt vatten – och dessa avlagringar kan förvärras med tiden. Ta reda på hur du rengör diskmaskinen på rätt sätt för skinande ren disk varje gång.  

Du kan även vilja pröva på några av våra specialprodukter som Finish® maskinrengöring för att hålla maskinen i gott skick, samt våra spolglans för att hjälpa diskmedlets effektivitet. 

Är disken våt när programmet kört klart?

Det kan hända att disken fortfarande är våt därför att du överfyllt maskinen med disk så att det inte finns rum för disken att torka ordentligt. Det kan också bero på att det är något fel på maskinens värmeelement. Din maskin måste ju värmas upp för att torka disken helt. Sköt maskinens underhåll och byt ut värmeelementet vid behov. Läs mer om bästa temperaturer för din diskmaskin i vår artikel om detta ämne.  

Tar diskprogrammet för lång tid?

Om du märker att diskmaskinen tar för lång tid på sig att köra klart ett program kan det ha flera orsaker. Visste du att maskinen har en mängd olika program och programtider för olika typer av rengöring. Lär dig de olika programmen så att du kan avgöra om det tar längre tid än det borde. Om så är fallet kan det bero på att du inte har skött om maskinen på rätt sätt. Lär dig mer om diskmaskinens underhåll och vård för att undvika framtida problem. 

Blir disken på översta hyllan inte ren?

Du kanske redan har funderat ut ett sätt att lasta din maskin, men visste du att det finns några vedertagna regler för hur man lastar diskmaskinen på bästa sätt? Om disken inte blir ren på den översta hyllan kan det bero på att du lastat maskinen på fel sätt. Lär dig spela diskmaskinstetris med vår guide om ämnet. Visste du till exempel att den översta hyllan är medvetet svalare än den nedersta? Om du placerar föremål med envisa matrester på den översta hyllan kanske den inte blir så ren som den ska. 

En annan orsak till varför disken på den översta hyllan inte blir helt ren kan vara att spolarmarna inte fungerar som de ska. Vi har tagit upp hur du undersöker, rengör och byter ut spolarmen så att den alltid fungerar på bästa sätt. 

Lödder i diskmaskinen?

Om du upptäcker lödder (eller såpbubblor) i maskinen när du öppnar luckan ska du stänga luckan igen i några timmar tills löddret löst upp sig. Lödder beror antingen på att du använder fel sorts eller för mycket diskmedel. Använd alltid diskmedel av hög kvalitet och följ bruksanvisningen för rätt mängd.

Frågor gällande Finish®-produkter

Trots att Finish® produkter har utformats för att vara så enkla att använda som möjligt kan problem ändå uppstå. Vi tar upp de vanligaste problemen i avsnitten för vanliga frågor: Hjälp och vanliga frågor om maskinrengöring 

Hjälp och vanliga frågor om maskindiskmedel 

Hjälp och vanliga frågor om Spolglans 

Löser maskindiskmedlet inte upp sig? 

Om diskmedlet inte löser upp sig kanske du behöver ändra inställningarna. Se bruksanvisningen för att kontrollera att temperaturen är mellan 40 - 65° C. Denna temperatur krävs för att tabletten ska lösa upp sig. Kontrollera även att fjädern på diskmedelsdispenserns lucka/klämma fungerar som den ska. Den kan fastna och förhindra att tabletterna frigörs vid rätt tidpunkt under programmet. 

Är diskmedlet kvar i dispensern efter programmets slut? 

 Om diskmedlet är kvar i dispensern efter programmets slut kan det bero på själva dispensern. Den har utformats för att släppa ut diskmedlet vid rätt tidpunkt så om detta sker kan en undersökning vara på plats.  

Se först till att dispensern är helt torr när du lägger i diskmaskinstabletten. Om den är våt kan tabletten fastna på dispensern och inte frigöras när den ska. Om du fortfarande har problem kan det vara fel på dispensern. Öppna diskmaskinen och leta efter synliga tecken på skador, sprickor eller missfärgning. Om det finns några produktrester, rengör ordentligt så att den ser ut som ny igen!

Frågor gällande diskmaskinens allmänna tillstånd

Har du fortfarande problem med disken när den kommer ut ur maskinen? Då kan det vara dags att undersöka själva maskinen. Några tecken på att diskmaskinen behöver undersökas är om den luktar illa, om det finns vatten i diskmaskinens botten efter avslutad disk eller om den väsnas mer än vanligt under drift. Läs mer om dessa problem nedan. 

Luktar diskmaskinen illa?

Du öppnar diskmaskinsluckan och det luktar inte som det ska göra när programmet kört klart och disken ska vara väldoftande och ren. Som tur är finns det en lösning på detta problem. En av de främsta orsakerna till en illaluktande diskmaskin är problem med filtret eller att filtret är igensatt. Ta dig tid att rengöra diskmaskinen ordentligt, med hjälp av en diskmaskinsrengörare av hög kvalitet. 

Finns det fortfarande vatten på diskmaskinens botten eller töms inte vattnet ut ur maskinen?

Vatten i botten av diskmaskinen efter ett avslutat program kan vara tecken på ett problem. Om diskmaskinen inte töms på vatten kan den vara igensatt. Mat, fett och smuts byggs upp med tiden om du inte sköter maskinens underhåll regelbundet. Följ våra instruktioner för hur du rensar en igensatt diskmaskin och använder våra maskinrengöring för bästa resultat. Passa även på att rengöra diskmaskinens avlopp där smuts också kan samlas upp. 

Läcker vatten ut på golvet?

Om området runt diskmaskinen är vått, eller om det har läckt ut en stor mängd vatten från maskinen kan detta bero på flera orsaker. Vattenläckage beror förmodligen på ett problem med diskmaskinens filter eller att avloppet är igensatt. Luckans försegling kan vara skadad eller utsliten eller utloppsventilerna är skadade. Undersök hela maskinen för att hitta orsaken till felet (men kom ihåg att det kan finnas flera orsaker!). 

Väsnas diskmaskinen mycket under drift ?

Om diskmaskinens milda surrande ersätts av ett högljutt skrammel kan det finnas flera skäl till det. Oljudet kan bero på att du inte lastat maskinen rätt så att de olika föremålen i maskinen slår emot varandra. Kontrollera även att vattenpumpen och cirkulationspumpen är intakta och sköt diskmaskinens allmänna underhåll så att den alltid är i gott skick. 

Finns det avlagringar av hårt vatten i maskinen?

Områden med hård vatten kan orsaka avlagringar i maskinen. Hårdvattenfläckar är vanligtvis vita fläckar inuti maskinen bestående av krita och kalk .  

Undvik kalkavlagringar från hårt vatten genom att lasta maskinen rätt och sköta det regelbundna underhållet med hjälp av maskinrengöring. Du kan även pröva på att byta till ett särskilt diskmedel för hårt vatten, t.ex. Finish® UltimateTM tillsammans med spolglans som förhindrar droppbildning i maskinen. 

Har du några andra problem med din diskmaskin? Kontrollera maskinens inställningar

Om ingen av ovanstående lösningar fungerar kan det vara något så enkelt som att du använder fel inställningar. Se bruksanvisningen för din specifika modell angående olika inställningar (du kan bli överraskad över vilka alternativ som är möjliga!)