Fortsätt till huvudinnehåll

Finish Maskinrengöring

Avlägsnar fett och och kalkavlagringar från maskinen
Välj förpackningsstorlek:
Välj doft:

Det mest rekommenderade varumärket

*Majoriteten av världens diskmaskinstillverkare rekommenderar våra produkter före andra.

Produktöversikt

Med tiden kan kalk- och smutsavlagringar byggas upp i diskmaskinens dolda delar, som ledningar, spolarmar och filter. Detta kan skapa en ohygienisk miljö och otrevliga odörer. Den kraftfulla tvåskiktsformeln i Finish Dishwasher Deep Cleaner​ tar bort dold smuts och kalk och gör din diskmaskin 100 % hygieniskt renare* (*på kalkavlagringar jämfört med enbart Finish-diskmedel).

Produktfördelar

Rengöring på djupet

Avlägsna fett och kalk

Hygienisk diskmaskin

Fräsch doft

Användning

Tabort etiketten, inte hatten.

Placeras upp och ner i bottenfacket.

Används när diskmaskinen är tom. Körs I minst 65°C-programmet.

Säkerhet och förvaring

Förvaras svalt och torrt, skyddat från värme och fukt

Förvaras oåtkomligt för barn

Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste
söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKTMED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten iflera
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast
GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten

Diskmaskinsrengöring på djupet

Säker hantering och förvaring

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Vid förtäring: kontakta genast giftinformationscentral eller läkare.

Produkt­sammansättning

5 - 15 % nonjontensider

Mer information finns på www.rbeuroinfo.com

Vanliga frågor

Maskinrengöring är en väsentlig del av diskmaskinens underhåll och hjälper maskinen att fungera som den ska och göra din disk riktigt ren.

Finish maskinrengöring är utformad för att skydda din diskmaskin på två sätt:

Den avlägsnar fett och skräp från matrester.

Den bryter ner kalkavlagringar som kan orsakas av kalkhaltigt vatten.

Finish flytande maskinrengöring passar perfekt för att avlägsna kalk och fett från diskmaskinens undanskymda delar. Denna produkt ger maskinen en djuprengöring som gör den hygieniskt ren och väldoftande. Den bidrar till att hålla maskinen i gott skick.
Rengöringstabletterna Finish In Wash kan du använda under vanliga diskprogram, och nedfettade tallrikar och kärl är inga problem – du kan plocka ut dem ur maskinen skinande rena.

Att rengöra diskmaskinen är nödvändigt om du vill förlänga maskinens livslängd och effektivitet. Dessutom är det viktigt med tanke på hygienen i maskinen, så att du kan fortsätta få ett skinande rent diskresultat.

Precis som alla andra verktyg och apparater behöver diskmaskinen rengöras regelbundet för att skicket ska hålla sig på topp. Även om din diskmaskin fortsätter att fungera utan regelbunden rengöring kommer fett och kalk med tiden att bilda avlagringar som påverkar diskförmågan och kan bli en grogrund för dålig lukt.

För att din diskmaskin ska fortsätta fungera som den ska, lukta gott och diska ordentligt rent rekommenderar vi att du rengör den – till exempel med Finish maskinrengöring – var tredje månad (eller så snart du upptäcker avlagringar eller dålig lukt).

En fullständig rengöring

För den optimala maskindisken skulle du kanske testa ...