Fortsätt till huvudinnehåll

Finish Pulver 1,5kg Regular

Finish maskindiskpulver ger dig den diskkraft som krävs för att avlägsna tuffa matfläckar.
Välj förpackningsstorlek:
Välj doft:

Det mest rekommenderade varumärket

*Majoriteten av världens diskmaskinstillverkare rekommenderar våra produkter före andra.

Produktöversikt

Finish maskindiskpulver ger dig den diskkraft som krävs för att avlägsna tuffa matfläckar. Vårt maskindiskpulver har en kraftfull verkan vid blötläggning, som gör fläckarna lätta att diska bort. Finish maskindiskpulver jobbar hårt för att göra din disk precis så gnistrande ren som du vill ha den.

Produktfördelar

Vardagsrengöring

Kraftfull rengöring

Vårda och skydda

Ingen försköljning under kranen

ANVÄNDNING

Ta bort matrester. Fyll diskmedelsdispensern till linjen, enligt bruksanvisningen från tillverkaren. Använd mer för hårt smutsade tallrikar. Använd mindre för mindre mängder disk. Rekommenderas inte för användning med äkta silverbestick. OBS: Fyll pulverdiskmedel i doseringskammaren – INTE i behållaren för salt!

Säkerhet och förvaring

Återförslut alltid förpackningen efter användning

Förvaras svalt och torrt, skyddat från värme och fukt

Förvaras oåtkomligt för barn

VARNING. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Ha förpackningen eller etiketten till hands.

Finish pulver

Säker hantering och förvaring

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Vid förtäring: kontakta genast giftinformationscentral eller läkare.

Produkt­sammansättning

5 - <15 % syrebaserade blekmedel

< 5 % nonjontensider

< 5% polycarboxilater, < 5 % fosfonater

Innehåller enzymer (Subtilisin, Amylase).

Mer information finns på www.rbeuroinfo.com

Vanliga frågor

Förvara den tillsluten borta från extrema temperaturer. Förvara utom räckhåll för barn.

Korniga produkter som Finish pulver kan ta upp fukt och klibba ihop sig. För att undvika detta, säljs produkten i en fuktresistent förpackning. När du öppnar förpackningen, gör så varsamt och se alltid till att den är tillsluten efteråt. Mät inte upp doseringen i närheten av varmt/ångande vatten. Slutligen, förvara produkten svalt och torrt.

Se alltid till att förpackningen är väl tillsluten. Mät inte doseringen nära värme och förvara produkten svalt och torrt. Som alltid, förvara utom räckhåll för barn.

Korniga produkter som Finish pulver kan ta upp fukt och klibba ihop sig. För att undvika detta, säljs produkten i en fuktresistent förpackning.

Om du är som de flesta så kommer din preferens för ett speciellt maskindiskmedel vara baserat på den form som du är van vid. Alla tre varianter fungerar fint, men tabletter och pulver brukar fungera bättre än gel. Enzymiska produkter är också mer effektiva än klorinbaserade produkter, speciellt på tuffa fläckar som ägg, ost och havregryn.

En fullständig rengöring

För den optimala maskindisken skulle du kanske testa ...