Fortsätt till huvudinnehåll

Finish Power Essential tabletter

Finish Power Essential, All in 1-lösning för disken. Vår Powerball turboladdar tabletten för vardagsrengöring 1:a gången, varje gång.
Välj förpackningsstorlek:
Välj doft:

Det mest rekommenderade varumärket

*Majoriteten av världens diskmaskinstillverkare rekommenderar våra produkter före andra.

Produktöversikt

Finish Power Essential, allt-i-ett-lösningen för din disk. Finish Powerball frigör sina verksamma ämnen och avlägsnar tuffa matrester lekande lätt. Varje tablett är enskilt förpackad för ökad fräschör.

Produktfördelar

Vardagsrengöring

Tränger igenom tufft fett

Vårda och skydda

Ingen försköljning under kranen

Användning

Lossa tablett

Placera en tablett per disk i diskmaskinens torra dispenser.
Placera inte i bestickkorgen.

För bästa resultat och minimera vatten / el, använd eko eller autoprogram.

Säkerhet och förvaring

Återförslut alltid förpackningen efter användning

Förvaras svalt och torrt, skyddat från värme och fukt

Förvaras oåtkomligt för barn

VARNING. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Power Essential-tabletter

Säker hantering och förvaring

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Vid förtäring: kontakta genast giftinformationscentral eller läkare.

Produkt­sammansättning

5 - 15 % syrebaserade blekmedel

5 - 15% polycarboxilater

<5 % nonjontensider < 5 % fosfonater

Innehåller enzymer (Subtilisin, Amylase)

Mer information finns på www.rbeuroinfo.com

Vanliga frågor

Nej, det behövs inte! Försköljning borde tillhöra det förgångna. Man gör så i många hushåll, men det är tidskrävande och ett slöseri med värdefulla resurser.

Moderna diskmedel – till exempel Finish Ultimate – innehåller både blekmedel och enzymer, och diskmaskinstillverkarna rekommenderar att de används utan försköljning.

Blekmedlet tar hand om tuffa fläckar från till exempel te och kaffe, och enzymerna bryter ner proteiner och stärkelse. Allt du behöver göra att skrapa av och slänga större matrester, sedan är det bara att lasta i diskmaskinen.

Maskindisktabletter innehåller tensider, och när tensiderna tillsätts i vätska ökar vätskans förmåga att lyfta och avlägsna fläckar. De innehåller även enzymer (som bryter ner stärkelse och protein), builderkomponenter (som motverkar vattnets hårdhet) och säkra blekmedel.

När disktabletten har placerats i diskmedelsfacket kommer innehållet att frigöras vid den optimala tidpunkten, så att tabletten kan lösas upp i vattnet, släppa ut alla sina ingredienser och ge dig en ren disk!

Disktabletter får placeras enbart i diskmedelsfacket, inte läggas lösa i själva diskmaskinen.

Disktabletter ska alltid placeras i diskmedelsfacket.

Om du lägger tabletten på diskmaskinens botten kommer den förmodligen att lösas upp för snabbt, så att diskmedlet förbrukas under fördisken och inget längre återstår till den huvudsakliga diskcykeln. Detta gör disken mindre effektiv.

Lagringstiden för disktabletter brukar vara två år, men det är bäst att inte ha något större förråd hemma ifall produkternas och förpackningarnas skick skulle påverkas med tiden.

Varken disken eller diskmaskinen tar någon skada av disktabletter som passerat sitt bäst före-datum, men tabletterna kan vara mindre effektiva än de skulle ha varit om de använts inom den rekommenderade tiden.

En fullständig rengöring

För den optimala maskindisken skulle du kanske testa ...