Fortsätt till huvudinnehåll
Diskmaskinens symboler

Förklaring av diskmaskinens symboler

Vet du vilka av dina köksredskap som kan diskas i maskin? Ta reda på hur symbolen för ´Tål maskindisk´ ser ut så att du slipper gissa och hoppas.

Förklaring av diskmaskinens symboler

Den diskmaskinssäkra symbolen är en av de svåraste symboler inom livsmedelssäkerhet att tolka, det finns nämligen ingen officiellt erkänd symbol för detta! 

Dessutom finns det ingen standardöverenskommelse om vad "tål maskindisk" verkligen innefattar. Alla tillverkare av köksgeråd har sina egna processer och standarder för att bestämma vad som kan betecknas som diskmaskinssäkert, baserat på sina egna metoder och material. 

Det finns huvudsakligen två symboler: 

  • Tål maskindisk, endast översta hyllan 
  • Tål maskindisk

Om ett föremål är märkt "endast översta hyllan", betyder det att det bara tål att diskas på diskmaskinens översta hylla. Diskmaskiners värmeelement sitter vanligtvis längst ned i maskinen, vilket innebär att det är varmare i maskinens överdel. Om du lägger något som är märkt "endast översta hyllan" på den nedre hyllan kan det hända att det missfärgas, blir skevt eller skadas på annat sätt! 

I båda fallen är vanligtvis symbolen en fyrkantig låda med några tallrikar och/eller glas i. Den innehåller även några vattendroppar eller diagonala linjer som betecknar vatten. För föremål som är märkta "endast översta hyllan" kommer dropparna eller de diagonala linjerna bara att träffa överdelen av tallrikarna eller glasen. Om dropparna eller linjerna går tvärs över hela lådan kan föremålet i fråga förmodligen diskas på både den övre och nedre hyllan.

Bilden kan också visa en maxtemperatur. Ibland medföljer en formulering för att underlätta förståelse!

Vad innebär det att något tål att diskas i maskin? 

Rent allmänt kommer tillverkare att säga att ett föremål är "diskmaskinssäkra" om de har behandlat i något skede av produktionsprocessen för att säkerställa att det tål både de långvariga, höga temperaturerna och de tvättmedel som används i diskmaskin. Tillverkare använder olika metoder för att säkerställa att deras produkter är diskmaskinssäkra, beroende på produkternas tillverkningsmaterial.

Hur tillverkare gör saker diskmaskinsäkra 

Som vi nämnde tidigare använder tillverkare olika metoder för att göra sina produkter "diskmaskinssäkra". Nedan ska vi ta upp några av de vanligaste materialen i kök och bostäder, och hur de behandlas för att få denna (inofficiella) märkning för diskmaskinssäkerhet:

Glas som kan diskas i maskin

De flesta glas är "glödgade" vilket innebär att de kyls ned långsamt under tillverkningen för att jämna ut eventuella spänningar. Det är en rutinprocess som hjälper till skydda mot inre påfrestningar. Glödgat glas kallas ofta "obehandlat glas eftersom det finns två andra processer för att göra glaset mer motståndskraftigt mot stora och plötsliga temperaturförändringar.  

Glas kan genomgå en process som kallas "härdning", vilket är en termisk eller kemisk process som gör glaset segare och starkare. Det finns även en mildare form av härdning som kallas "värmeförstärkande". Köksartiklar är vanligtvis värmeförstärkta vilket gör dem dubbelt så motståndskraftiga som glödgat glas. Det kan hända att några av dina glasartiklar är helhärdade vilket gör dem fyra till fem gånger starkare än glödgat glas och tål mikrovågsugn.

Keramik som kan diskas i maskin

Keramik görs diskmaskinsäker på ett liknande sätt som glas, dvs via långsam kylning som låter materialet sedimentera med så få brister som möjligt. En glasyr appliceras på keramik för att skydda ytan. Typen av glasyr kan dramatiskt påverka styrkan och hållbarheten hos keramikföremål. Leta alltid efter symbolen för Tål maskindisk innan du lägger dina keramikföremål i diskmaskinen.

Plastredskap som kan maskindiskas

Plastredskap behöver vanligtvis inte "behandlas" för att kunna diskas i maskin, eftersom den typ av plast som används för tillverkningen ofta avgör om föremålet är diskmaskinsäkert eller inte. Plast med mycket låg smältpunkt kan smälta vid höga temperaturer i en diskmaskin. Placera endast plastredskap i diskmaskinen om de är tydligt märkta för maskindisk och placera dem på den översta hyllan. 

Ditt diskmedel verkar som ett komplement till din diskmaskin. Diskmedel för diskmaskiner är speciellt framtagna för att lösa upp och rensa bort matrester och fett samt spola bort dem i den sista sköljningen. Den gör allt detta utan att producera något eller mycket lite lödder.  

För bästa resultat bör du använda det rengöringsmedel som rekommenderas av maskinens tillverkare. 

Finish är det varumärke som främst rekommenderas av ledande diskmaskinstillverkare, som Beko och Bosch*. I områden med mycket hårt vatten rekommenderar vi även att separata salt- och sköljmedel används för att skydda maskinen och uppnå bästa resultat. 

*Finish är det mest rekommenderade tvättmedlet av diskmaskinstillverkare  

Nej! Glöm försköljning. Och trots att det fortfarande sker i många brittiska hushåll är det tidskrävande och ett slöseri av värdefulla resurser.  

Moderna tvättmedel som Finish Ultimate innehåller både blekmedel och enzymer och rekommenderas av diskmaskinstillverkare för användning utan försköljning. 

Blekmedel används för envisa fläckar som te och kaffe och enzymer bryter ner proteiner och stärkelse. Allt du behöver göra är att skrapa ner de större matresterna i soptunnan och lasta diskmaskinen. 

Diskmaskinstabletter innehåller ytaktiva ämnen som gör det lättare att rensa upp och skölja bort rester. De har även enzymer (för att bryta ner stärkelserika livsmedel och proteiner), avhärdare (för behandling av hårt vatten) och säkra blekmedel.  

När du har lagt tabletten i diskmedelsfacket kommer maskinen att frigöra innehållet vid precis rätt tidpunkt så att det löses upp i vattnet och tvättar din disk!

Diskmedlet ska förvaras torrt. Om du använder pulver ska du alltid stänga fliken så att produkten hålls torr (och inte spills ut). Som med alla rengöringsprodukter ska du förvara diskmedlet utom räckhåll från barn.

Använd Rinse Aid för: 

  • Fläckfria och glänsande fat 
  • Stöder torkning 

Salt har som funktion att: 

  • Förhindra kalkavlagringar 
  • Mjuka upp vattnet för bättre resultat 

Flerfunktionstabletter som Finish Ultimate och Finish All in One innehåller både sköljmedel och saltfunktioner. I områden med mycket hårt vatten rekommenderar vi även att separata salt- och sköljmedel används för att skydda maskinen och uppnå bästa resultat.  

Diskmaskinstabletter är mycket lätta att använda. Ta bort eventuellt skyddsomslag, stoppa tabletten i diskmedelsbehållaren och stäng den, slå på tvättmaskinen och låt Finish sköta resten! 

Fortsätt läsa för mer information om hur du använder Finish Tablets.

Ta ut tabletten från behållaren med torra händer och lägg i diskmedelsfacket. Se till att både dispensern och tabletten är torra för att de inte ska lösas för tidigt.

Stäng tablettförpackningen ordentligt. Förvara förpackningen på avstånd från värme och fukt för att skydda resten av tabletterna.

Våra tabletter har inga omslag (med undantag för Finish Classic), och de släpper ut innehållet så fort de kommer i kontakt med vatten. Ta inte hål på eller försök packa upp tabletterna.

Kläm fast dispensern och stäng diskmaskinen.

Se till att alla föremål tål maskindisk; lägg inte silver och rostfritt stål tillsammans.

Diska metallföremål enligt tillverkarens instruktioner.

Diska metallföremål enligt tillverkarens instruktioner.

Finish Rinse Aid rekommenderas för blankare och torrare disk (jämfört med endast diskmedel).  

Tabletterna ska alltid läggas i diskmedelsfacket.

Om du lägger tabletten i botten av diskmaskinen kommer den lösas upp för snabbt och släppa ut diskmedlet under fördisken och inte räcka till huvuddisken. Detta ger sämre resultat.

Om du ska ta bort plasten eller ej beror på vilken produkt du har köpt. Om tabletten har individuell förpackning så är svaret som regel, ja. Om tabletten däremot är inkapslad i ett skal av tunn, genomskinlig plast ska denna sitta kvar och kommer att lösas upp under tvättprocessen.

Diskmaskinstabletter ska läggas i diskmaskinens diskmedelsbehållare, ingen annanstans.